Kennis vinden die je zoekt

Kies een kennisgebied en filter met enkele klikken de zoekresultaten.

Kies een sector en filter met enkele klikken de zoekresultaten.

Vul een of meerdere trefwoorden in en filter met enkele klikken de zoekresultaten.

Geen passend kennisdossier gevonden? Vraag dan onze gratis zoekservice.

Zoekservice

Slimme oplossingen voor professionals.
Op basis van de kennis en technologie van nu!

Nederland in transitie

Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot structurele veranderingen in alle sectoren. Het speelveld wordt daardoor opnieuw bepaald. kennisNL wil een voorname rol spelen en neemt het initiatief om samen met relevante partijen invulling te geven aan de modernisering van Nederland.

Kennis en technologie zichtbaar en toegankelijk

Om concurrentievol te zijn, en te blijven, zijn organisaties genoodzaakt te innoveren en hun kennis en competenties tijdig te ‘verversen’. Met de zoekinterface vind je informatie over kennis en competenties die je zoekt. Maak een keuze uit 1000-den easy-to-read dossiers, verdeeld over meer dan 400 kennisdomeinen.

Verbinden met multidisciplinair kennisnetwerk

Als onafhankelijke matchmaking service promoten wij de meest actuele kennis, technologie en expertise. Verder omvat ons dienstenpakket een adviesconsult en (gratis) zoekservice. Tot ons kennisnetwerk rekenen wij universiteiten, hogescholen, mbo’s, researchinstituten, brancheorganisaties, design-, engineering- en consultancy bureaus.

Onze doelgroep

Onze matchmaking service is bestemd voor bedrijven, overheden en andere organisaties die willen innoveren of snel een passende oplossing  zoeken voor een ander bedrijfsvraagstuk. En daarvoor een deskundige op het terrein van toegepast onderzoek, design, engineering, advies of training willen inzetten.

Volg ons op Twitter, LinkedIn en YouTube voor korte berichten over nieuwe ontwikkelingen of laat je inspireren door best practices uit de praktijk.