Kennis vinden die je zoekt

Kies een kennisgebied en filter met enkele klikken de zoekresultaten.

Kies een sector en filter met enkele klikken de zoekresultaten.

Vul een of meerdere trefwoorden in en filter met enkele klikken de zoekresultaten.

Geen passend kennisdossier gevonden? Vraag dan onze gratis zoekservice.

Zoekservice

Wij helpen bedrijvig Nederland innoveren.
Met inzet van de meest actuele kennis en expertise!    

Nederland in transitie

Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot structurele veranderingen in alle sectoren. Het speelveld wordt daardoor opnieuw bepaald. kennisNL wil een voorname rol spelen en neemt het initiatief om samen met alle relevante partijen invulling te geven aan de modernisering van Nederland.

Kennis en technologie zichtbaar en toegankelijk

Om concurrentievol te zijn, en te blijven, zijn organisaties genoodzaakt te innoveren en hun kennis en competenties tijdig te ‘verversen’. Met de zoekinterface vind je de kennis, technologie en competenties die je zoekt. Maak een keuze uit 1000-den easy-to-read dossiers, verdeeld over meer dan 400 kennisdomeinen.

Verbinden met multidisciplinair kennisnetwerk

Als onafhankelijke matchmaking service promoten wij de meest actuele kennis, technologie en expertise. Verder omvat ons dienstenpakket een adviesconsult en (gratis) zoekservice. Tot ons kennisnetwerk rekenen wij universiteiten, hogescholen, mbo’s, researchinstituten, brancheorganisaties, design-, engineering- en consultancy bureaus.

Onze doelgroep

Onze matchmaking service is bestemd voor bedrijven, overheden en andere organisaties die kennis, technologie of expertise zoeken voor het oplossen van een probleem uit de werkpraktijk. Op vrijwel elk gebied.

Volg ons op Twitter, LinkedIn en YouTube voor korte berichten over nieuwe ontwikkelingen of laat je inspireren door best practices uit de praktijk.