Kennis zoeken

Zoeken met zoekinterface

De zoekinterface biedt toegang tot een online database waarin opgenomen een representatieveselectie kennisdossiers. Bedrijven, instellingen en overheden kunnen hier dossiers met beknopte informatie over praktisch toepasbare kennis en expertise vinden, bestemd voor het oplossen van vraagstukken uit de werkpraktijk. De database bevat 1000-den dossiers, verdeeld over 24 kennisgebieden en meer dan 400 kennisdomeinen.

Zoeken op expertise, doelgroep of trefwoord

Maak een keuze uit een van de zoekopties en selecteer een kennisgebied/kennisdomein, sector/bedrijfstak of vul een of meerdere trefwoorden in. Klik vervolgens op de knop ‘zoeken’. Kies uit de lijst met dossiertitels een titel en klik op het bijbehorende dossiernummer. Nu kunt u de inhoud van het dossier lezen. Als u meer informatie wilt, klik dan op ‘contact’ en vul het aanvraagformulier in. Daarna neemt kennisNL contact met u op.

Zoeken naar kennisorganisatie of deskundige

Als u direct een kennisorganisatie of een expert zoekt voor het uitvoeren van een onderzoek-, design-, engineering- of adviesopdracht, klik dan op een van de onderstaande linken, vul het formulier in en verstuur deze. Daarna neemt kennisNL contact met u op.

Zoekhulp

Als het zoekresultaat niet geheel overeenkomt met de kennisbehoefte dan kunt u door ons een zoekopdracht laten uitvoeren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Hoe en wat na het vinden van een dossier

Na ontvangst van het reactieformulier wordt direct telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen. Dan wordt zo nodig aanvullende informatie gegeven en een eventuele vervolgactie besproken. Dat kan een verkennend gesprek bij u op het bedrijf zijn of een directe doorverwijzing naar de betreffende kennisorganisatie of deskundige. Daarnaast kunnen wij een afspraak voor een orienterend consult bij de kennisaanbieder arrangeren en u daarbij zo nodig begeleiden.