Kennis promoten

Onderzoeks- en adviesdiensten profileren

kennisNL biedt aanbieders van kennisdiensten de mogelijkheid hun kennis en expertise te promoten. Dit gebeurt in de vorm van ‘kennisdossiers’. Bestemd voor bedrijven, overheden en andere organisaties die behoefte hebben aan (nieuwe) kennis en expertise voor innovatie en probleemoplossing.

Kennisdossier aanmaken

Een kennisdossier bevat compacte informatie over specifieke kennis en expertise. Kennisinstellingen, adviesbureaus en kennis-intensieve bedrijven kunnen gratis een of meerdere kennisdossiers aanmaken om hun kennis en expertise te promoten en te commercialiseren. De inhoud van een dossier kan betrekking hebben op: toegepast onderzoek, research, design, engineering, consultancy, coaching, accountancy, advocatuur, notariaat, mediation, cursussen, trainingen en praktijkdeskundigheid.

Kennisdossier Basis

De inhoud van een kennisdossier is in feite een easy-to-read abstract en omvat maximaal 15 regels tekst A4 (250-300 woorden). Met een aansprekende titel en de juiste trefwoorden. Qua stijl kort zakelijk of storytelling. Betrekking hebbend op het gehele kennisdienstenpakket, een specialisme, een thema of anders. De tekst kan in de Nederlandse, Engelse of in beide talen weergegeven worden. Bij keuze voor Kennisdossier Basis is het niet toegestaan in de tekst N.A.W.-gegevens, een telefoonnummer of een e-mail adres te vermelden. Voor elk dossier dient een apart aanmeldformulier gebruikt te worden.

Opvolging aanvraag

Op het moment dat een aanvraag voor een kennisdossier binnenkomt, wordt direct contact opgenomen met de aanbieder van het dossier. Deze  wordt voorzien van de nodige informatie omtrent de vraagstelling en de aanvrager. De kennisaanbieder is vrij om het acquisitietraject al of niet voort te zetten. In geval van afwijzen is kennisNL vrij om een andere kennisaanbieder te zoeken.

Fee-regeling

Als vergoeding voor het commercialiseren van een kennisdossier wordt een fee in rekening gebracht. Er kan een keuze gemaakt worden uit de ‘lead fee regeling’ en de ‘success fee regeling’.

Bij de lead fee regeling komen de kennisaanbieder en kennisNL op basis van persoonlijke inschatting een fee overeen. De afgesproken fee wordt in rekening gebracht en de kennisaanbieder verkrijgt de N.A.W.-gegevens van de kennisvrager. Dan vervolgt de kennisaanbieder op eigen gelegenheid voor eigen rekening en risico het acquisitietraject en sluit zo mogelijk een opdracht af met de kennisvrager.

Bij keuze voor de success fee regeling wordt eerst bij opdracht de vooraf overeengekomen fee in rekening gebracht.

Wij merken op dat relevante risicofactoren mede van invloed zijn op de hoogte van een fee. Indicatie tarieven op aanvraag.

In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de fee-regeling.

Aanmelden kennisdossier basis

Extra opties promoten kennisdossier

kennisNL biedt naast Kennisdossiers Basis extra opties aan om kennisdiensten te promoten. Er kan een keuze gemaakt worden uit Kennisdossier Plus en Kennisdossier Premium:

Kennisdossier Plus

Voor Kennisdossier Plus zijn dezelfde specificaties van toepassing als voor Kennisdossier Basis. Bij dit type kennisdossier is het wel toegestaan een e-mail adres, een telefoonnummer of N.A.W.-gegevens in de tekst op te nemen. Ook is er geen fee verschuldigd. Voor het promoten wordt € 250 in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden.

Aanmelden kennisdossier plus

Kennisdossier Premium

Voor Kennisdossier Premium gelden dezelfde voorwaarden als voor Kennisdossier Plus, maar dit dossier verkrijgt als extra optie een toppositie bij presentatie van een gevonden selectie kennisdossiers. Voor het promoten wordt € 500 in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden.

Aanmelden kennisdossier premium

Enkele voorbeelden van kennisdossiers

Bedrijfskunde agribusiness
De toenemende globalisering zorgt ervoor dat de aandacht voor transport, logistiek, kwaliteitszorg en voedselveiligheid steeds prominenter wordt. Er is daarom een groeiende behoefte aan professionals met kennis over al deze disciplines. Agribusiness is big business: ruim negen procent van al het geld dat in Nederland wordt verdiend, is afkomstig uit de agrarische sector. De sector levert dus een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Deze bijdrage komt voornamelijk tot stand door de disciplines verwerking, toelevering en distributie. Focus op bedrijfskundige aspecten van de agribusiness.

Kunststoffen in de medische technologie
De technologische ontwikkelingen voor betere en betaalbare zorg gaan razendsnel. Het is daarbij telkens zoeken naar een goede combinatie van veilige, efficiënte, patiëntgerichte én betaalbare zorg. Innovatie in kunststoftechnologie voor medische doeleinden speelt hierin een belangrijke rol. In dit onderzoeksproject wordt verkend wat er gedaan kan worden om de speerpunten Health en Kunststoffen met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt de aandacht gericht op het onderzoeken van manieren om innovatie in zowel Health en Kunststoffen te versnellen. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een tool op het gebied van medisch toegestane kunststoffen.

Process intensification
The chemical process industry faces challenges concerning cost competitiveness, availability of resources, materials and energy efficiency, environmental burden and operational safety. Meeting all those challenges requires focusing on development of innovative equipment and processing methods that would drastically increase the efficiency of (bio) chemical manufacturing. Process Intensification present a set of often radically innovative principles (“paradigm shift”) in process and equipment design, which can bring significant (more than factor 2) benefits tn terms of process and chain efficiency, capital and operating expenses, quality, wastes, process safety, etc.

Applied mechanics of materials
Werktuigbouwkunde. Technische mechanica. Eindige elementenmethode. Materiaalstructuren. Plasticiteit. Numerieke simulatie. Vormprocessen. Dieptrekken. Extrusie. Rollen. Mechanics of materials and structures. Forming technology. Solid mechanics. Plasticity. Finite element program. Numerical simulation of forming processes e.g. deepdrawing, extrusion, rolling.

Process mining
Process mining is een relatief nieuwe methode om bedrijfsprocessen accuraat in kaart te brengen. Modellen worden automatisch gegenereerd op basis van daadwerkelijke gebeurtenissen, zoals die zijn geregistreerd in informatiesystemen.
Wanneer organisaties hun processen in kaart brengen, maken zij modellen op basis van de vermeende werkelijkheid. Medewerkers worden geïnterviewd, bestaande modellen aangepast. Daarmee ziet een organisatie wel knelpunten die men normaliter niet ziet.

Verkeer en stedenbouw
Wij zijn mobieler dan ooit. Files, parkeerproblemen en druk op de openbare ruimte zijn het gevolg. Ook steden groeien en de vraag naar kwalitatieve gebiedsontwikkeling neemt toe. Maar hoe zorg je voor duurzame oplossingen waarin zowel aandacht is voor mobiliteit als voor verblijf, beleving en een prettige openbare ruimte. Verkeerskunde. Verkeersveiligheid. Wegeninfrastructuur. Stedenbouw. Instrumenten. Concepten. Voorbeeldoplossingen.

Voeding en beeldverwerking
Fysica. Voeding. Proteines. Informatica. Beeldverwerking. Fysische chemie van levensmiddelen. Kookprocessen. Smaak. Emulgeren. Vriezen. Stollen. Inkloppen. Lucht. Suikergehalte. Kwaliteit. Moleculaire gastronomie. Kunstvlees. Moleculair koken.

Ditributed and embedded systems
Ict. Formal methods. Programming languages. Security. Smart cards. Focus on the analysis and design of distributed and embedded systems. Networked systems. Real-time and security properties. Energy efficiency. Distributed e-business techniques. Concurrent and distributed programming. Multimedia. Safety.

Boven- en ondergrondse bouwwerken      Civiele techniek. Ontwerpen bouwwerken. Instortingen. Haalbaarheidsstudies. Advisering complexe projecten en bouwprocessen. Projectmanagement. Management ontwerp- en engineering processen. Organisatie bouw- en woningtoezicht. Constructieve veiligheid.

Activiteiten van kennisNL promoten?

Wilt u onze activiteiten onder de aandacht brengen van uw eigen website bezoekers?
Plaats dan onze banner op uw website en link deze naar http://www.kennisnl.nl
Wilt u onze banner plaatsen? Of wilt u eerst een oriënterend gesprek?
Neem dan contact met ons op.