Kennis promoten

Profiel kennisdiensten

kennisNL biedt kennisorganisaties de mogelijkheid zich te profileren. De te promoten kennis wordt aangeboden in de vorm van zogenaamde kennisdossiers (easy-to-read abstracts), waarin opgenomen een aansprekende titel, een beknopte omschrijving, trefwoorden en codes voor discipline, kennis en doelgroep. Bezoekers van onze website kunnen zo met behulp van de zoekinterface snel en doelgericht dossiers zoeken en vinden. Er kan gezocht worden op expertise, op doelgroep en met behulp van een of meerdere trefwoorden. De inhoud van een kennisdossier kan betrekking hebben op toegepast onderzoek, consultancy diensten, persoonsgebonden expertise, best practices, cursussen en trainingen. En qua stijl bijvoorbeeld zakelijk, set trefwoorden of storytelling. En betrekking hebbend op het kennisaanbod als geheel, een specialisme, een thema of anders. Het aanleveren van meerdere kennisdossiers is ook mogelijk. Zie voorbeelden.

Kennisdossier aanmaken

Alle in Nederland gevestigde kennisorganisaties kunnen een of meerdere kennisdossiers aanmaken. Voor elk kennisdossier dient een apart aanmeldformulier gebruikt te worden. Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende typen kennisdossiers:

Kennisdossier Basis

Dit type kennisdossier omvat ongeveer 10 regels tekst A4 (150-200 woorden). Het is niet toegestaan N.A.W.-gegevens in de tekst op te nemen. Voor het promoten worden geen kosten in rekening gebracht. In geval van belangstelling voor een kennisdossier wordt de aanbieder per aanvraag wel een lead fee (aanbrengpremie) in rekening gebracht. Dit voor het vrijgeven van de contactgegevens van de potentiële opdrachtgever. De hoogte van de lead fee wordt per aanvraag in onderling overleg vastgesteld. De aanbieder kan altijd afzien van een aangeboden lead.

Kennisdossier Plus

Dit type kennisdossier omvat ongeveer 10 regels tekst A4 (150-200 woorden). Het is wel toegestaan N.A.W.-gegevens in de tekst op te nemen. Voor het promoten wordt € 250 in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden. Bij het verkrijgen van een opdracht wordt geen lead fee (aanbrengpremie) in rekening gebracht.

Kennisdossier Premium

Dit type kennisdossier omvat ongeveer 10 regels tekst A4 (150-200 woorden). Het is wel toegestaan N.A.W.-gegevens in de tekst op te nemen en verkrijgt bovendien een toppositie binnen de gevonden selectie kennisdossiers. Voor het promoten wordt € 500 in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden. Bij het verkrijgen van een opdracht wordt geen lead fee (aanbrengpremie) in rekening gebracht.

In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de fee-regeling.

Prijzen excl. BTW

 

Aanmelden kennisdossier

Hieronder enkele voorbeelden van kennisdossiers

Bedrijfskunde agribusiness
De toenemende globalisering zorgt ervoor dat de aandacht voor transport, logistiek, kwaliteitszorg en voedselveiligheid steeds prominenter wordt. Er is daarom een groeiende behoefte aan professionals met kennis over al deze disciplines. Agribusiness is big business: ruim negen procent van al het geld dat in Nederland wordt verdiend, is afkomstig uit de agrarische sector. De sector levert dus een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Deze bijdrage komt voornamelijk tot stand door de disciplines verwerking, toelevering en distributie. Focus op bedrijfskundige aspecten van de agribusiness.

Kunststoffen in de medische technologie
De technologische ontwikkelingen voor betere en betaalbare zorg gaan razendsnel. Het is daarbij telkens zoeken naar een goede combinatie van veilige, efficiënte, patiëntgerichte én betaalbare zorg. Innovatie in kunststoftechnologie voor medische doeleinden speelt hierin een belangrijke rol. In dit onderzoeksproject wordt verkend wat er gedaan kan worden om de speerpunten Health en Kunststoffen met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt de aandacht gericht op het onderzoeken van manieren om innovatie in zowel Health en Kunststoffen te versnellen. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een tool op het gebied van medisch toegestane kunststoffen.

Process intensification
The chemical process industry faces challenges concerning cost competitiveness, availability of resources, materials and energy efficiency, environmental burden and operational safety. Meeting all those challenges requires focusing on development of innovative equipment and processing methods that would drastically increase the efficiency of (bio) chemical manufacturing. Process Intensification present a set of often radically innovative principles (“paradigm shift”) in process and equipment design, which can bring significant (more than factor 2) benefits tn terms of process and chain efficiency, capital and operating expenses, quality, wastes, process safety, etc.

Applied mechanics of materials
Werktuigbouwkunde. Technische mechanica. Eindige elementenmethode. Materiaalstructuren. Plasticiteit. Numerieke simulatie. Vormprocessen. Dieptrekken. Extrusie. Rollen. Mechanics of materials and structures. Forming technology. Solid mechanics. Plasticity. Finite element program. Numerical simulation of forming processes e.g. deepdrawing, extrusion, rolling.

Process mining
Process mining is een relatief nieuwe methode om bedrijfsprocessen accuraat in kaart te brengen. Modellen worden automatisch gegenereerd op basis van daadwerkelijke gebeurtenissen, zoals die zijn geregistreerd in informatiesystemen.
Wanneer organisaties hun processen in kaart brengen, maken zij modellen op basis van de vermeende werkelijkheid. Medewerkers worden geïnterviewd, bestaande modellen aangepast. Daarmee ziet een organisatie wel knelpunten die men normaliter niet ziet.

Verkeer en stedenbouw
Wij zijn mobieler dan ooit. Files, parkeerproblemen en druk op de openbare ruimte zijn het gevolg. Ook steden groeien en de vraag naar kwalitatieve gebiedsontwikkeling neemt toe. Maar hoe zorg je voor duurzame oplossingen waarin zowel aandacht is voor mobiliteit als voor verblijf, beleving en een prettige openbare ruimte. Verkeerskunde. Verkeersveiligheid. Wegeninfrastructuur. Stedenbouw. Instrumenten. Concepten. Voorbeeldoplossingen.

Voeding en beeldverwerking
Fysica. Voeding. Proteines. Informatica. Beeldverwerking. Fysische chemie van levensmiddelen. Kookprocessen. Smaak. Emulgeren. Vriezen. Stollen. Inkloppen. Lucht. Suikergehalte. Kwaliteit. Moleculaire gastronomie. Kunstvlees. Moleculair koken.

Ditributed and embedded systems
Ict. Formal methods. Programming languages. Security. Smart cards. Focus on the analysis and design of distributed and embedded systems. Networked systems. Real-time and security properties. Energy efficiency. Distributed e-business techniques. Concurrent and distributed programming. Multimedia. Safety.

Boven- en ondergrondse bouwwerken      Civiele techniek. Ontwerpen bouwwerken. Instortingen. Haalbaarheidsstudies. Advisering complexe projecten en bouwprocessen. Projectmanagement. Management ontwerp- en engineering processen. Organisatie bouw- en woningtoezicht. Constructieve veiligheid.

Activiteiten van kennisNL promoten?

Wilt u onze activiteiten onder de aandacht brengen van uw eigen website bezoekers?
Plaats dan onze banner op uw website en link deze naar http://www.kennisnl.nl
Wilt u onze banner plaatsen? Of wilt u eerst een oriënterend gesprek?
Neem dan contact met ons op.