Consult

Het consult is bedoeld als een algemene oriëntatie om gezamenlijk van
gedachten te wisselen over de potentiële mogelijkheden die er voor uw organisatie zijn
dan wel voor het zoeken van een oplossing voor een vraagstuk uit de werkpraktijk.
Maar ook voor een second opinion met betrekking tot een bedrijfskundig vraagstuk.
Voor een consult worden kosten in rekening gebracht.

Aanvragen consult