Consult

Het consult is bedoeld als een adviesinstrument om gezamenlijk van gedachten te wisselen over de potentiële mogelijkheden die er voor uw organisatie zijn dan wel voor het zoeken van een oplossing voor een vraagstuk uit de werkpraktijk. Maar ook voor een second opinion met betrekking tot een bedrijfskundig vraagstuk.
Een consult duurt maximaal 2 uur. Voor een consult worden kosten in rekening gebracht.

Aanvragen consult