Kennis promoten

Kennisdiensten vindbaar en zichtbaar maken

kennisNL is een matchmaking service en biedt Nederlandse aanbieders van kennisdiensten de mogelijkheid hun kennis en expertise te promoten. Dit kan in de vorm van ‘kennisdossiers’. Een kennisdossier bevat compacte informatie over specifieke kennis en expertise. Universiteiten, researchinstituten, hogescholen, mbo’s, adviesbureaus en ook kennis-intensieve bedrijven kunnen een of meerdere kennisdossiers aanmelden om hun diensten onder de aandacht te brengen van bedrijfsleven, overheden en andere organisaties die behoefte hebben aan actuele, praktijkgerichte kennis en expertise voor innovatie of het oplossen van een specifiek vraagstuk.

Aanmelden kennisdossier

Voor het aanmelden van een kennisdossier dient gebruik gemaakt te worden van het daarvoor bestemde e-formulier. Dit e-formulier bevat een aantal tekstvelden die naar keuze ingevuld kunnen worden. De met * gemarkeerde velden zijn verplichte velden. Tip: Bekijk eerst onderstaande toelichting en vul dan het e-formulier in. 

Aanmelden Kennisdossier

Toelichting invullen e-formulier

Contactpersoon

Vul eerst de velden voor contactpersoon in.

Organisatie

Vul vervolgens de velden voor organisatie in.

Dossier 

Maak een keuze uit de volgende typen dossiers:

-Kennisdossier Basis: maximaal 15-20 regels tekst (A4 formaat). Vermelding van de eigen N.A.W.-gegevens is niet toegestaan. Voor het promoten van dit type dossier wordt € 195 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden. 

-Kennisdossier Plus: zelfde specificaties als Kennisdossier Basis, maar verkrijgt als extra optie een toppositie bij de weergave van gevonden zoekresultaten. Voor het promoten van dit type dossier wordt € 245 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden.

Discipline

Voor een goede vindbaarheid is het van belang om duidelijk aan te geven binnen welke discipline de aanbieder van het dossier zelf werkzaam is: research, design, engineering, consultancy, accountancy, notariaat, opleiding, coaching, praktische expertise e.a.

Kennisgebied

Specificeer zo goed als mogelijk het kennisgebied waartoe de inhoud van het dossier gerekend kan worden (kennisgebied/kennisdomein/kennissubdomein). Zie voor suggesties de search tool.

Doelgroep

Benoem de doelgroep(en) voor wie het dossier bestemd is (sector/bedrijfstak/branche). Zie voor suggesties de search tool.

Titel

Bedenk een toepasselijke, aansprekende titel.

Trefwoord(en)

Genereer meerdere representatieve trefwoorden.

Omschrijving

De omschrijving van de aangeboden kennisdienst laat zich lezen als een ‘easy-to-read abstract’. Qua stijl kort zakelijk of storytelling. Betrekking hebbend op research, design, engineering, consultancy, coaching, training en praktijkdeskundigheid. Tekst in de Nederlandse en/of Engelse taal. Tip: vermeld een eigen code o.i.d. in de tekst om het dossier later gemakkelijk terug te vinden in de search tool. 

Aanmelden Kennisdossier

Publicatie kennisdossier 

Na ontvangst van het ingevulde e-formulier wordt de informatie in de tekstvelden gecheckt en wordt het dossier vervolgens in de search tool opgenomen. Het kennisdossier is daarmee voor iedere bezoeker van kennisnl.nl vindbaar.

Opvolging aanvraag kennisdossier 

Alle aanvragen voor kennisdossiers worden eerst door kennisNL geverifieerd. Daarna wordt contact opgenomen met de betreffende aanbieder van het kennisdossier. Bij belangstelling verkrijgt deze de gegevens van de kennisvrager. Kennisaanbieders zetten het acquisitietraject voor eigen rekening en risico voort. Wordt direct dan wel tijdens het acquisitietraject alsnog van opvolging afgezien, dan is kennisNL vrij om een andere kennisaanbieder te werven.

Opname bedrijfsgegevens

Wil je geen kennisdossier aanmaken maar wel in voorkomende gevallen benaderd kunnen worden voor een opdracht? Meld dan je bedrijfsgegevens aan. Gebruik hiervoor het contactformulier onder vermelding van ‘Bedrijfsprofielen Derden’. In geval van een via kennisNL verkregen opdracht wordt dan een fee als vergoeding in rekening gebracht.