Kennis promoten

Onderzoeks- en adviesdiensten profileren

kennisNL is een matchmaking service en biedt aanbieders van kennisdiensten de mogelijkheid hun kennis en expertise te promoten en vermarkten. Dit gebeurt in de vorm van ‘kennisdossiers’. Een kennisdossier bevat compacte informatie over specifieke kennis en expertise. Universiteiten, researchinstituten, hogescholen, mbo’s, adviesbureaus en kennis-intensieve bedrijven kunnen een of meerdere kennisdossiers aanmaken om hun diensten onder de aandacht te brengen van bedrijfsleven, overheden en andere organisaties die behoefte hebben aan (nieuwe) kennis en expertise voor innovatie en probleemoplossing.

Kennisdossier aanmaken

De inhoud van een kennisdossier is in feite een ‘easy-to-read abstract’ en omvat maximaal 15 regels tekst A4 (250-300 woorden). Aansprekende titel en trefwoorden. Qua stijl kort zakelijk of storytelling. Over kennisdiensten algemeen, specialisme, thema of anders. Tekst in Nederlandse en/of Engelse taal. De inhoud van een dossier kan betrekking hebben op: toegepast onderzoek, research, design, engineering, consultancy, coaching, accountancy, advocatuur, notariaat, training en praktijkdeskundigheid. Er kan een keuze gemaakt worden uit de  dossiervarianten: Basis, Plus en Premium.

Keuze kennisdossier

Kennisdossier Basis

Bij kennisdossier Basis is het niet toegestaan de eigen N.A.W.-gegevens in de tekst op te nemen. Bij ontvangst van een aanvraag wordt deze eerst kwalitatief beoordeeld op inhoud en haalbaarheid. Daarna wordt contact opgenomen met de betreffende aanbieder van het dossier. Als deze besluit het traject te vervolgen wordt eerst op basis van de aard en omvang van de te verkrijgen opdracht een ‘success fee’ afgesproken als vergoeding voor onze dienstverlening. Dit is een percentage van het factuurbedrag van de opdracht. Na overeenstemming worden de N.A.W.-gegevens van de aanvrager vrijgegeven. De aanbieder van het dossier zet vervolgens voor eigen rekening en risico het acquisitietraject voort om deze zo mogelijk succesvol af te ronden met een opdracht. Eerst bij verkrijging opdracht wordt de vastgestelde success fee in rekening gebracht. In specifieke gevallen kan besloten worden af te wijken van de condities van de fee-regeling. 

Kennisdossier Plus

Bij keuze voor een Kennisdossier Plus is het wel toegestaan de eigen N.A.W.-gegevens in de tekst op te nemen. De aanvrager kan hierdoor zelf direct contact opnemen met de aanbieder van het dossier. Ook is er geen fee verschuldigd. Voor het promoten van een Kennisdossier Plus wordt vooraf € 250 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden.

Kennisdossier Premium

Voor een Kennisdossier Premium gelden dezelfde specificaties als voor Kennisdossier Plus, maar verkrijgt als extra optie een toppositie bij de weergave van gevonden zoekresultaten. Voor het promoten van een Kennisdossier Premium wordt vooraf € 350 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden.

Aanmelden kennisdossier

Opname bedrijfsinformatie

Ons kennisinformatiesysteem bevat op dit moment gegevens van meer dan 35.000 in Nederland gevestigde kennis-gerelateerde organisaties. Indien u niet gebruik wenst te maken van bovenstaande opties, bieden wij als extra service de mogelijkheid om zonder enige verplichting uw bedrijfsgegevens in ons kennisinformatiesysteem op te nemen. Om in geval van een specifieke vraagstelling alsnog vrijblijvend benaderd te kunnen worden. Opname van uw bedrijfsgegevens is kosteloos. Bij een mogelijke opdracht is de fee-regeling van toepassing. Voor aanmelding kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier.

Activiteiten van kennisNL promoten?

Wilt u onze activiteiten onder de aandacht brengen van uw eigen website bezoekers?
Plaats dan onze banner op uw website en link deze naar https://www.kennisnl.nl