Kennis promoten

Kennisdiensten vindbaar en zichtbaar maken

kennisNL is een online matchmaking service. Scout, promoot en vermarkt kennis, technologie en expertise van derden. Wij bieden Nederlandse aanbieders van kennisdiensten de unieke mogelijkheid hun kennis en expertise  te promoten. Dit kan in de vorm van ‘kennisdossiers’. Een kennisdossier bevat compacte informatie over specifieke kennis en expertise. Universiteiten, researchinstituten, hogescholen, mbo’s, adviesbureaus en ook kennis-intensieve bedrijven kunnen een of meerdere kennisdossiers aanmelden om hun diensten onder de aandacht te brengen van bedrijfsleven, overheden en andere organisaties die behoefte hebben aan actuele, praktijkgerichte kennis en expertise voor innovatie of het oplossen van een specifiek vraagstuk. Wil je ook meer doen met je kennis en expertise? Maak dan een kennisdossier aan en promoot deze via kennisNL. Hieronder lees je meer over aanmaken, aanmelden en opvolging van een dossier.

Aanmaken kennisdossier

Voor het aanmaken van een kennisdossier dien je gebruik te maken van het daarvoor bestemde e-formulier. Dit e-formulier bevat een aantal tekstvelden die naar keuze ingevuld kunnen worden. De met * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Aanmelden Kennisdossier

Toelichting invullen e-formulier

Contactpersoon

Vermeld hier de gegevens van de contactpersoon.

Organisatie

Vul hier het factuuradres van de organisatie in.

Dossier 

Maak een keuze uit de volgende typen dossiers:

Kennisdossier Basic: maximaal 10 regels tekst (A4 formaat). Voor het publiceren, promoten en zo nodig matchen van dit type dossier wordt voor een periode van 12 maanden € 195 in rekening gebracht. Vermelding van eigen contactgegevens (06 nr., e-mail adres of weblink) in een extra regel onder de tekst is toegestaan maar niet noodzakelijk. Er is geen fee-regeling van toepassing. 

Kennisdossier Plus: maximaal 20 regels tekst (A4 formaat). Voor het publiceren, promoten en zo nodig matchen van dit type dossier wordt voor een periode van 12 maanden € 245 in rekening gebracht. Vermelding van eigen contactgegevens (06 nr., e-mail adres of weblink) in een extra regel onder de tekst is toegestaan maar niet noodzakelijk. Andere opties bespreekbaar. Er is geen fee-regeling van toepassing. 

Kennisdossier Premium: maximaal 25 regels tekst (A4 formaat). Voor het publiceren, promoten en zo nodig matchen van dit type dossier wordt voor een periode van 12 maanden € 395 in rekening gebracht. Het verkrijgen van een toppositie bij de zoekresultaten is inbegrepen. Vermelding van eigen contactgegevens (06 nr., e-mail adres of weblink) in een extra regel onder de tekst is toegestaan maar niet noodzakelijk. Andere opties bespreekbaar. Er is geen fee-regeling van toepassing. 

-Kennisdossier Free: maximaal 10 regels tekst (A4 formaat). Voor het publiceren en promoten van dit type dossier worden geen kosten in rekening gebracht. In geval van een aanvraag wordt voor het matchen van adviesopdrachten tot een geschat bedrag van € 10.000 een ‘lead fee’ (aanbrengvergoeding) ad € 250 in rekening gebracht. Voor meer omvangrijke opdrachten wordt per aanvraag en in overleg met de kennisaanbieder de hoogte van de fee en eventuele andere voorwaarden vastgesteld. Indicatie: 1-5 % van opdrachtsom. Na ontvangst van de vastgestelde fee worden de N.A.W.-gegevens van de (potentiele) opdrachtgever vrijgegeven. In specifieke gevallen kan een ‘success fee’ ook een passende regeling zijn.

Discipline

Voor een goede vindbaarheid is het van belang om duidelijk aan te geven binnen welke discipline de aanbieder van het dossier zelf werkzaam is: research, design, engineering, consultancy, accountancy, notariaat, opleiding, coaching, praktische expertise e.a.

Kennisgebied

Specificeer zo goed als mogelijk het kennisgebied waartoe de inhoud van het dossier gerekend kan worden (kennisgebied/kennisdomein/kennissubdomein). Zie voor suggesties de matching tool.

Doelgroep

Benoem de doelgroep(en) voor wie het dossier bestemd is (sector/bedrijfstak/branche). Zie voor suggesties de matching tool.

Titel

Bedenk een toepasselijke, aansprekende titel.

Trefwoord(en)

Genereer meerdere representatieve trefwoorden.

Omschrijving

De omschrijving van de aangeboden kennisdienst laat zich lezen als een ‘easy-to-read abstract’. Qua stijl kort zakelijk of storytelling. Betrekking hebbend op research, design, engineering, consultancy, coaching, training en praktijkdeskundigheid. Tekst in de Nederlandse en/of Engelse taal. Contactgegevens (persoonlijk e-mail adres en/of 06-nummer) dienen onderaan de tekst vermeld te worden.

Aanmelden kennisdossier

Na invulling van alle tekstvelden kan het e-formulier naar kennisNL verzonden worden. Na ontvangst van het ingevulde e-formulier wordt de informatie in de tekstvelden gecheckt en de ingevulde items gecodeerd. Vervolgens wordt het kennisdossier opgenomen in de matching tool. Het dossier is daarmee voor iedere bezoeker van www.kennisnl.nl vindbaar en zichtbaar.

Aanmelden Kennisdossier

Opvolging aanvraag kennisdossier

Elke door kennisNL ontvangen aanvraag voor een Kennisdossier Basis, Plus, Premium of Free wordt eerst geverifieerd. Zo nodig wordt aanvullende informatie omtrent de vraagstelling ingewonnen. Daarna wordt contact opgenomen met de aanbieder van het geselecteerde kennisdossier. Deze wordt inhoudelijk geïnformeerd. Na acceptatie en zo nodig het voldoen van de fee, worden de N.A.W.-gegevens van de (potentiele) opdrachtgever vrijgegeven. Bij vermelding van contactgegevens kan de kennisvrager ook zelf rechtstreeks de kennisaanbieder benaderen. De kennisaanbieder voert het acquisitie-/advies-/onderzoekstraject voor eigen rekening en risico uit. 

Procedure zoekservice 

Bezoekers van de website die op zoek zijn naar specifieke kennis en expertise kunnen ook gebruik maken van de gratis zoekservice. In dergelijke gevallen zoekt kennisNL eerst in de eigen (off-line) databases. Indien geen passende oplossing voorhanden is, wordt extern gescout. Voor beide opties geldt dat wij ernaar streven om maximaal 3 kennisaanbieders te ’tippen’ bij de kennisvrager. Voor het vrijgeven van de N.A.W.-gegevens van de (potentiele) opdrachtgever wordt elke mededingende kennisaanbieder voor adviestrajecten tot een geschat bedrag van € 10.000 vooraf een ‘lead fee’ ad € 500 in rekening gebracht. Voor meer omvangrijke opdrachten worden per aanvraag en in overleg met de kennisaanbieder(s) de hoogte van de fee en eventuele andere voorwaarden vastgesteld. Indicatie: 1-5 % van opdrachtsom. In specifieke gevallen kan een ‘success fee’ ook een passende regeling zijn. Kennisaanbieders voeren het acquisitie-/advies-/onderzoekstraject voor eigen rekening en risico uit. 

Opmerking: In het algemeen is de bepaling van toepassing dat als van acceptatie van een aanvraag wordt afgezien, kennisNL vrij is om een andere passende kennisaanbieder te werven. 

Prijzen exclusief BTW.