Kennis promoten

Kennis en expertise vermarkten

Kennisdiensten vindbaar en zichtbaar maken

kennisNL is een on-demand platform en biedt Nederlandse aanbieders van kennisdiensten de mogelijkheid hun kennis en expertise te promoten. Dit kan in de vorm van ‘kennisdossiers’. Een kennisdossier bevat compacte informatie over specifieke kennis en expertise. Universiteiten, researchinstituten, hogescholen, mbo’s, adviesbureaus en ook kennis-intensieve bedrijven kunnen een of meerdere kennisdossiers aanmelden om hun diensten onder de aandacht te brengen van bedrijfsleven, overheden en andere organisaties die behoefte hebben aan actuele, praktijkgerichte kennis en expertise voor innovatie of het oplossen van een specifiek vraagstuk. Wil je ook meer doen met je kennis en expertise? Maak dan een kennisdossier aan en promoot deze via kennisNL. Hieronder lees je meer over aanmaken, aanmelden en opvolging van een dossier.

Aanmaken kennisdossier

Voor het aanmaken van een kennisdossier dien je gebruik te maken van het daarvoor bestemde e-formulier. Dit e-formulier bevat een aantal tekstvelden die naar keuze ingevuld kunnen worden. De met * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Aanmelden Kennisdossier

Toelichting invullen e-formulier

Contactpersoon

Vermeld hier de gegevens van de contactpersoon.

Organisatie

Vul hier het factuuradres van de organisatie in.

Dossier 

Maak een keuze uit de volgende typen dossiers:

-Kennisdossier Basic: maximaal 15-20 regels tekst (A4 formaat). Vermelding van eigen contactgegevens in de tekst is niet toegestaan. Voor het publiceren en promoten van dit type dossier worden geen kosten in rekening gebracht. Wel wordt als vergoeding voor promoting en matching een ‘lead fee’ in rekening gebracht. De hoogte van de fee wordt bepaald door de omvang van de (potentiele) opdracht.

-Kennisdossier Plus: maximaal 15-20 regels tekst (A4 formaat). Vermelding van eigen contactgegevens in de tekst is mogelijk maar niet noodzakelijk. Voor het publiceren, promoten en zo nodig matchen van dit type dossier wordt € 195 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden. Opname bedrijfslogo tegen meerprijs. Er is geen fee-regeling van toepassing. 

-Kennisdossier Premium: maximaal 15-20 regels tekst (A4 formaat). Vermelding van eigen contactgegevens in de tekst is mogelijk maar niet noodzakelijk. Dit type dossier verkrijgt als extra optie een toppositie bij de weergave van gevonden zoekresultaten. Voor het publiceren, promoten en zo nodig matchen wordt € 245 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden. Opname bedrijfslogo tegen meerprijs. Er is geen fee-regeling van toepassing. 

Discipline

Voor een goede vindbaarheid is het van belang om duidelijk aan te geven binnen welke discipline de aanbieder van het dossier zelf werkzaam is: research, design, engineering, consultancy, accountancy, notariaat, opleiding, coaching, praktische expertise e.a.

Kennisgebied

Specificeer zo goed als mogelijk het kennisgebied waartoe de inhoud van het dossier gerekend kan worden (kennisgebied/kennisdomein/kennissubdomein). Zie voor suggesties de matching tool.

Doelgroep

Benoem de doelgroep(en) voor wie het dossier bestemd is (sector/bedrijfstak/branche). Zie voor suggesties de matching tool.

Titel

Bedenk een toepasselijke, aansprekende titel.

Trefwoord(en)

Genereer meerdere representatieve trefwoorden.

Omschrijving

De omschrijving van de aangeboden kennisdienst laat zich lezen als een ‘easy-to-read abstract’. Qua stijl kort zakelijk of storytelling. Betrekking hebbend op research, design, engineering, consultancy, coaching, training en praktijkdeskundigheid. Tekst in de Nederlandse en/of Engelse taal. Eventuele contactgegevens (persoonlijk e-mail adres, 06-nummer of weblink) dienen onderaan de tekst vermeld te worden.

Aanmelden kennisdossier

Na invulling van alle tekstvelden kan het e-formulier naar kennisNL verzonden worden. Na ontvangst van het ingevulde e-formulier wordt de informatie in de tekstvelden gecheckt en de ingevulde items gecodeerd. Vervolgens wordt het kennisdossier opgenomen in de matching tool. Het dossier is daarmee voor iedere bezoeker van www.kennisnl.nl vindbaar en zichtbaar.

Aanmelden Kennisdossier

Opvolging aanvraag kennisdossier Basic

Elke door kennisNL ontvangen aanvraag van een kennisvrager wordt eerst geverifieerd. Zo nodig wordt aanvullende informatie omtrent de vraagstelling ingewonnen. Daarna wordt contact opgenomen met de aanbieder van het geselecteerde kennisdossier. Deze wordt inhoudelijk geïnformeerd. Na acceptatie acquisitietraject en vaststelling/ontvangst lead fee, worden de N.A.W.-gegevens van de kennisvrager vrijgegeven. De kennisaanbieder voert het acquisitie-/advies-/onderzoekstraject voor eigen rekening en risico uit. 

Opvolging aanvraag kennisdossier Plus en Premium

Elke door kennisNL ontvangen aanvraag van een kennisvrager wordt eerst geverifieerd. Zo nodig wordt aanvullende informatie omtrent de vraagstelling ingewonnen. Daarna wordt contact opgenomen met de betreffende  kennisaanbieder. Als deze de aanvraag wil opvolgen, worden contactgegevens van de kennisvrager per mail toegezonden. Bij vermelding van contactgegevens kan de kennisvrager ook zelf de kennisaanbieder benaderen. De kennisaanbieder zet het acquisitie-/advies-/onderzoekstraject voor eigen rekening en risico voort.

Opvolging aanvraag zoekservice 

Bezoekers van de website die op zoek zijn naar specifieke kennis en expertise kunnen ook gebruik maken van de gratis zoekservice. In dergelijke gevallen zoekt kennisNL eerst in de eigen database en gepromote kennisdossiers. Indien geen passende oplossing voorhanden is, wordt extern gescout. Gestreefd wordt om maximaal 3 kennisaanbieders te ’tippen’ bij de kennisvrager. Voor het verkrijgen van de N.A.W.-gegevens van de (potentiele) opdrachtgever wordt alle mededingende kennisaanbieders een ‘lead fee’ in rekening gebracht. Deze fee wordt per aanvraag vastgesteld. Na ontvangst van de fee worden de N.A.W.-gegevens van de kennisvrager vrijgegeven. Kennisaanbieders voeren het acquisitie-/advies-/onderzoekstraject voor eigen rekening en risico uit.

Opmerking: In het algemeen geldt dat als van acceptatie van een aanvraag wordt afgezien, kennisNL vrij is om een andere passende kennisaanbieder te werven.