Kennis promoten

Kennisdiensten vindbaar en zichtbaar maken

kennisNL is een online matchmaking service. Scout, promoot en vermarkt kennis, technologie en expertise van derden. Wij bieden Nederlandse aanbieders van kennisdiensten de unieke mogelijkheid hun kennis en expertise  te promoten. Dit kan in de vorm van ‘kennisdossiers’. Een kennisdossier bevat compacte informatie over specifieke kennis en expertise. Universiteiten, researchinstituten, hogescholen, mbo’s, adviesbureaus en ook kennis-intensieve bedrijven kunnen een of meerdere kennisdossiers aanmelden om hun diensten onder de aandacht te brengen van bedrijfsleven, overheden en andere organisaties die behoefte hebben aan actuele, praktijkgerichte kennis en expertise voor innovatie of het oplossen van een specifiek vraagstuk. Wil je ook meer doen met je kennis en expertise? Maak dan een kennisdossier aan en promoot deze via kennisNL. Hieronder lees je meer over aanmaken, aanmelden en opvolging van een geselecteerd dossier. Verder wordt de procedure m.b.t. de zoekservice uiteengezet.

Aanmaken kennisdossier

Voor het aanmaken van een kennisdossier dien je gebruik te maken van het daarvoor bestemde e-formulier. Dit e-formulier bevat een aantal tekstvelden die naar keuze ingevuld kunnen worden. De met * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Aanmelden Kennisdossier

Toelichting invullen e-formulier

Contactpersoon

Vermeld hier de gegevens van de contactpersoon.

Organisatie

Vul hier het factuuradres van de organisatie in.

Dossier 

Maak een keuze uit de volgende typen dossiers:

Kennisdossier Basic: maximaal 10 regels tekst (A4 formaat/max. 150 woorden). Voor het publiceren, promoten en zo nodig matchen van dit type dossier wordt voor een periode van 12 maanden € 245 in rekening gebracht. Vermelding van eigen contactgegevens (web adres, email adres of telefoonnummer) is naar eigen keuze toegestaan maar niet noodzakelijk. Dit kan middels een separate regel onder de inhoudelijke tekst van het dossier. Er is geen fee-regeling van toepassing. 

Kennisdossier Plus: maximaal 15 regels tekst (A4 formaat/max. 250 woorden). Voor het publiceren, promoten en zo nodig matchen van dit type dossier wordt voor een periode van 12 maanden € 295 in rekening gebracht. Vermelding van eigen contactgegevens (web adres, email adres of telefoonnummer) is naar eigen keuze toegestaan maar niet noodzakelijk. Dit kan middels een separate regel onder de inhoudelijke tekst van het dossier. Er is geen fee-regeling van toepassing. 

-Kennisdossier Premium: maximaal 15 regels tekst (A4 formaat/max. 250 woorden). Voor het publiceren, promoten en zo nodig matchen van dit type dossier wordt voor een periode van 12 maanden € 395 in rekening gebracht. Het verkrijgen van een toppositie bij de zoekresultaten is inbegrepen. Vermelding van eigen contactgegevens (web adres, email adres of telefoonnummer) is naar eigen keuze toegestaan maar niet noodzakelijk. Dit kan middels een separate regel onder de inhoudelijke tekst van het dossier. Er is geen fee-regeling van toepassing. 

Kennisdossier Free: maximaal 10 regels tekst (A4 formaat/max. 150 woorden). Dit type dossier wordt niet op onze website gepubliceerd, maar wordt opgenomen in een darvoor bestemde (offline) database. In geval van een zoekopdracht wordt deze database zonodig geraadpleegd. Bij een kwalitatief goede match wordt contact opgenomen met de aanbieder van zijn/haar kennisdossier. Voor het in bewaring nemen van dit type dossier worden geen kosten in rekening gebracht. Bij opdracht is een fee-regeling van toepassing. Per aanvraag wordt bekeken of een ‘lead fee’ dan wel een ‘success fee’ de meest passende optie is. 

Toelichting fee-regeling Kennisdossier Free:

Een lead fee geldt voor kleinere opdrachten. Dit als vergoeding voor het aanleveren van een prospect (opdrachtgever) die serieuze belangstelling toont voor het uitgeven van een opdracht voor de uitvoering van een bepaalde onderzoeks- of adviesdienst. De hoogte van de lead fee wordt per aanvraag en in overleg vastgesteld. De overeengekomen lead fee wordt vooraf gefactureerd. Na ontvangst van de fee worden de gegevens van de prospect vrijgegeven. Voor opleiding/training wordt zo nodig een andere regeling voor vergoeding overeengekomen.

Een success fee geldt voor meer omvangrijke en/of complexe en daardoor minder goed in te schatten opdrachten. Het is een percentage van de totale opdrachtsom als vergoeding voor het aanleveren van een prospect (opdrachtgever) die een meer dan serieuze intentie toont voor het uitgeven van een opdracht voor de uitvoering van een bepaalde onderzoeks- of adviesdienst. Na een gezamenlijk akkoord  worden de gegevens van de prospect vrijgegeven. De overeengekomen success fee wordt direct na verkrijging opdracht geheel gefactureerd dan wel tijdens de projectduur in delen gefactureerd. Daadwerkelijke facturatie van de fee vindt alleen plaats na verkrijging van de opdracht. 

Voornoemde fee-regeling kan ook van toepassing zijn voor anderszins verkregen zoekopdrachten. 

Discipline

Voor een goede vindbaarheid is het van belang om duidelijk aan te geven binnen welke discipline de aanbieder van het dossier zelf werkzaam is: research, design, engineering, consultancy, accountancy, interim, notariaat, opleiding, coaching, praktijkdeskundigheid e.a.

Kennisgebied

Specificeer zo goed als mogelijk het kennisgebied waartoe de inhoud van het dossier gerekend kan worden (kennisgebied/kennisdomein/kennissubdomein). Zie voor suggesties ook de matching tool.

Doelgroep

Benoem de doelgroep(en) voor wie het dossier bestemd is (sector/bedrijfstak/branche). Zie voor suggesties ook de matching tool.

Titel

Bedenk een toepasselijke, aansprekende titel.

Trefwoord(en)

Genereer meerdere representatieve trefwoorden.

Omschrijving

De omschrijving van de aangeboden kennisdienst laat zich lezen als een ‘easy-to-read abstract’. Qua stijl kort zakelijk of storytelling. Betrekking hebbend op research, design, engineering, consultancy, coaching, training en praktijkdeskundigheid. Tekst in de Nederlandse en/of Engelse taal. Vermelding van contactgegevens is toegestaan. 

Aanmelden kennisdossier

Na invulling van alle tekstvelden kan het e-formulier naar kennisNL verzonden worden. Na ontvangst van het ingevulde e-formulier wordt de informatie in de tekstvelden gecheckt en de ingevulde items gecodeerd. Vervolgens wordt (na overmaking factuurbedrag) het kennisdossier opgenomen in de matching tool. Het dossier is daarmee voor iedere bezoeker van www.kennisnl.nl vindbaar en zichtbaar. 

Aanmelden Kennisdossier

Opvolging aanvraag kennisdossier

Elke door kennisNL ontvangen aanvraag voor een kennisdossier (zonder vermelding van contactgevens) wordt eerst geverifieerd. Zo nodig wordt aanvullende informatie omtrent de vraagstelling ingewonnen. Daarna wordt contact opgenomen met de aanbieder van het geselecteerde kennisdossier. Deze wordt inhoudelijk geïnformeerd en verkrijgt na acceptatie de N.A.W.-gegevens van de (potentiele) opdrachtgever. Voor kennisdossiers Free geldt een andere procedure. Alle kennisaanbieders voeren het acquisitie-/advies-/onderzoekstraject voor eigen rekening en risico uit.                                                                   

Procedure zoekservice 

Bezoekers van de website die op zoek zijn naar specifieke kennis en expertise kunnen ook gebruik maken van de gratis zoekservice. In dergelijke gevallen zoekt kennisNL eerst in de eigen (off-line) databases. Indien geen passende oplossing voorhanden is, wordt extern gescout. Voor beide opties geldt dat wij ernaar streven zo mogelijk meerdere kennisaanbieders te ’tippen’ bij de kennisvrager. Voor het vrijgeven van de N.A.W.-gegevens van de (potentiele) opdrachtgever wordt elke deelnemende partij voor kleine opdrachten een ‘lead fee’ in rekening gebracht. Voor meer omvangrijke opdrachten wordt per aanvraag en in overleg met een of meerdere kennisaanbiedende partijen omvang en type fee en zo nodig andere voorwaarden vastgesteld. Alle kennisaanbieders voeren het acquisitie-/advies-/onderzoekstraject voor eigen rekening en risico uit. 

Opmerking: In het algemeen is de bepaling van toepassing dat als van acceptatie van een aanvraag wordt afgezien, kennisNL vrij is om een andere passende kennisaanbieder te werven. 

Prijzen exclusief BTW.