Kennis promoten

Onderzoeks- en adviesdiensten profileren

kennisNL is een matchmaking service en biedt aanbieders van kennisdiensten de mogelijkheid hun kennis en expertise te promoten en vermarkten. Dit gebeurt in de vorm van ‘kennisdossiers’. Een kennisdossier bevat compacte informatie over specifieke kennis en expertise. Universiteiten, researchinstituten, hogescholen, mbo’s, adviesbureaus en kennis-intensieve bedrijven kunnen kennisdossiers aanmaken om hun diensten onder de aandacht te brengen van bedrijfsleven, overheden en andere organisaties die behoefte hebben aan kennis en expertise voor innovatie en probleemoplossing.

Kennisdossier aanmaken

De inhoud van een kennisdossier is in feite een ‘easy-to-read abstract’ en omvat maximaal 15 regels tekst A4 (250-300 woorden). Aansprekende titel en trefwoorden. Qua stijl kort zakelijk of storytelling. Over kennisdienstenpakket, specialisme, thema of anders. Tekst in Nederlandse en/of Engelse taal. De inhoud van een dossier kan betrekking hebben op: toegepast onderzoek, research, design, engineering, consultancy, coaching, accountancy, advocatuur, notariaat, training en praktijkdeskundigheid. Er kan een keuze gemaakt worden uit enkele varianten kennisdossier: Basis, Plus en Premium.

Keuze kennisdossier

Kennisdossier Basis

Bij deze variant is het niet toegestaan de eigen N.A.W.-gegevens, een telefoonnummer of een e-mail adres in de tekst op te nemen. Bij actieve belangstelling voor een kennisdossier wordt direct contact opgenomen met de betreffende aanbieder om verkregen casus informatie te delen. Als deze laatste besluit het traject te vervolgen wordt eerst over een mogelijke af te dragen success fee onderhandeld. Deze fee geldt als vergoeding voor onze dienstverlening. Wij hanteren hiervoor een omvang-gerelateerd percentage van 1 tot 10 % van de (totale) opdrachtsom, met een minimum van € 250 (excl. BTW). Na onderlinge overeenstemming worden de N.A.W.-gegevens van de aanvrager vrijgegeven en kan de aanbieder van het dossier voor eigen rekening en risico het acquisitietraject vervolgen en afronden. In geval van een succesvolle afronding verplicht de aanbieder van het dossier zich binnen 7 dagen na verkrijging van de opdracht een kopie (op papier) van de opdrachtbevestiging te zenden naar kennisNL. Vervolgens ontvangt deze een factuur m.b.t. de overeengekomen success fee. Indien de kennisaanbieder geen opdracht verkrijgt, vervalt de verplichting success fee af te dragen. kennisNL is in dat geval vrij een andere kennisaanbieder voor haar client te zoeken. Zie verder onze voorwaarden.

In specifieke gevallen kan besloten worden de condities van de fee-regeling aan te passen.

Kennisdossier Plus

Voor het aanmaken van een Kennisdossier Plus gelden dezelfde specificaties als voor Kennisdossier Basis. Maar bij dit type kennisdossier is het wel toegestaan een e-mail adres, een telefoonnummer of N.A.W.-gegevens in de tekst op te nemen. Ook is er geen fee verschuldigd. De aanvrager kan hier zelf direct contact opnemen met de aanbieder van het dossier. Voor het promoten van een Kennisdossier Plus wordt vooraf € 250 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden.

Kennisdossier Premium

Hier gelden dezelfde voorwaarden als voor Kennisdossier Plus, maar dit dossier verkrijgt als extra optie een toppositie bij de presentatie van een gevonden selectie kennisdossiers. Voor het promoten van een Kennisdossier Premium wordt vooraf € 350 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden.

Aanmelden kennisdossier

Opname bedrijfsinformatie

Ons kennisinformatiesysteem bevat reeds gegevens van meer dan 35.000 in Nederland gevestigde kennisorganisaties. Indien u niet gebruik wilt maken van bovenstaande opties, bieden wij als extra de mogelijkheid van opname van uw bedrijfsgegevens in ons informatiesysteem. Om in geval van een specifieke vraagstelling alsnog vrijblijvend benaderd te kunnen worden. Opname van uw bedrijfsgegevens is kosteloos. Voor aanmelding kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier.

Activiteiten van kennisNL promoten?

Wilt u onze activiteiten onder de aandacht brengen van uw eigen website bezoekers?
Plaats dan onze banner op uw website en link deze naar http://www.kennisnl.nl