Kennis promoten

Onderzoeks- en adviesdiensten profileren

kennisNL is een matchmaking service en biedt Nederlandse aanbieders van kennisdiensten de mogelijkheid hun kennis en expertise te promoten. Dit kan in de vorm van ‘kennisdossiers’. Een kennisdossier bevat compacte informatie over specifieke kennis en expertise. Universiteiten, researchinstituten, hogescholen, mbo’s, adviesbureaus en ook kennis-intensieve bedrijven kunnen een of meerdere kennisdossiers aanmelden om hun diensten onder de aandacht te brengen van bedrijfsleven, overheden en andere organisaties die behoefte hebben aan actuele, praktijkgerichte kennis en expertise voor innovatie of het oplossen van een specifiek vraagstuk.

Een kennisdossier opstellen en aanmelden

De inhoud van een kennisdossier is in feite een ‘easy-to-read abstract’ en omvat maximaal 15-20 regels A4 formaat. Aansprekende titel en trefwoorden. Qua stijl kort zakelijk of storytelling. Over uw kennisdiensten in het algemeen, specialisme, thema of anders. Tekst in Nederlandse en/of Engelse taal. De inhoud van een dossier kan betrekking hebben op toegepast onderzoek, research, design, engineering, consultancy, coaching, accountancy, advocatuur, notariaat, training en praktijkdeskundigheid. Er worden in de tekst geen N.A.W.-gegevens van de kennisaanbieder opgenomen. Aan elk dossier worden een aantal specifieke codes toegekend voor een goede vindbaarheid. Er kan een keuze gemaakt worden uit:  Kennisdossier Basis en Kennisdossier Plus. 

Type kennisdossier kiezen 

Kennisdossier Basis

Voor Kennisdossier Basis geldt dat elke aanvraag eerst door kennisNL gescreend wordt. Daarna wordt contact opgenomen met de aanbieder van het kennisdossier. Als deze aangeeft het acquisitietraject te willen vervolgen, dan verkrijgt deze de gegevens van de kennisvrager. En daarmee beschouwt kennisNL het promotietraject voor deze aanvraag als afgerond. De kennisaanbieder zet vervolgens het acquisitietraject voor eigen rekening en risico voort. Wordt direct of later tijdens het acuisitietraject van opvolging afgezien, dan is kennisNL vrij om een andere kennisaanbieder te werven. Voor het promoten van dit type dossier wordt € 145 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden. 

Aanmelden kennisdossier basis

Kennisdossier Plus

Voor Kennisdossier Plus gelden dezelfde specificaties als voor Kennisdossier Basis. Dit type kennisdossier verkrijgt als extra optie een toppositie bij de weergave van gevonden zoekresultaten. Voor het promoten van dit type dossier wordt € 195 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden.

Aanmelden kennisdossier plus

Genoemde tarieven voor het promoten van dossiers gelden uitsluitend voor de introductieperiode tot en met 31 december 2020. 

Opname van uw bedrijfsprofiel

Ons kennisinformatiesysteem bevat op dit moment profielen van meer dan 35.000 in Nederland gevestigde kennis-gerelateerde organisaties. Indien je niet gebruik wil maken van bovenstaande opties, bieden wij als extra service de mogelijkheid om zonder enige verplichting jouw bedrijfsprofiel in ons kennisinformatiesysteem op te nemen. Om in geval van een specifieke vraagstelling alsnog vrijblijvend benaderd te kunnen worden. Opname van bedrijfsgegevens is kosteloos. Bij een mogelijke opdracht is een fee-regeling van toepassing. Voor aanmelding kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier.

Activiteiten van kennisNL promoten?

Wilt u onze activiteiten onder de aandacht brengen van uw eigen website bezoekers?
Plaats dan onze banner op uw website en link deze naar https://www.kennisnl.nl