Kennis promoten

Uw onderzoeks- en adviesdiensten profileren

kennisNL is een matchmaking service en biedt aanbieders van kennisdiensten de mogelijkheid hun kennis en expertise te valoriseren. Dit kan in de vorm van ‘kennisdossiers’. Een kennisdossier bevat compacte informatie over specifieke kennis en expertise. Universiteiten, researchinstituten, hogescholen, mbo’s, adviesbureaus en kennis-intensieve bedrijven kunnen een of meerdere kennisdossiers aanmelden om hun diensten onder de aandacht te brengen van bedrijfsleven, overheden en andere organisaties die behoefte hebben aan actuele, praktijkgerichte kennis en expertise voor innovatie en probleemoplossing.

Een kennisdossier opstellen en aanmelden

De inhoud van een kennisdossier is in feite een ‘easy-to-read abstract’ en omvat maximaal 15 regels tekst A4 (250-300 woorden). Aansprekende titel en trefwoorden. Qua stijl kort zakelijk of storytelling. Over uw kennisdiensten in het algemeen, specialisme, thema of anders. Tekst in Nederlandse en/of Engelse taal. De inhoud van een dossier kan betrekking hebben op: toegepast onderzoek, research, design, engineering, consultancy, coaching, accountancy, advocatuur, notariaat, training en praktijkdeskundigheid. Aan elk dossier worden een aantal specifieke codes toegekend voor een goede vindbaarheid. Er kan een keuze gemaakt worden uit  Kennisdossier Basis, Kennisdossier Plus en Kennisdossier Premium. 

Welk type kennisdossier kiest u?

Kennisdossier Basis

Het promoten van een Kennisdossier Basis via kennisNL is gratis. Zodra een kenniszoeker belangstelling toont voor de inhoud van dit type dossier wordt de aanvraag eerst kwalitatief beoordeeld op inhoud en haalbaarheid. Vervolgens wordt contact opgenomen met de betreffende aanbieder van het dossier. Als deze besluit het traject te vervolgen wordt op basis van de aard en omvang van de te verkrijgen opdracht een ‘fee’ als vergoeding voor onze dienstverlening vastgesteld. Daarna zet de aanbieder van het dossier voor eigen rekening en risico het acquisitietraject voort om deze zo mogelijk succesvol af te ronden met een opdracht. In de tekst van een Kennisdossier Basis worden geen N.A.W.-gegevens van de kennisaanbieder toegestaan. In specifieke gevallen kan besloten worden af te wijken van de condities van de fee-regeling. 

Kennisdossier Plus

Kiest u voor een Kennisdossier Plus dan is het wel toegestaan de eigen N.A.W.-gegevens in de tekst op te nemen. De kenniszoeker kan zelf contact opnemen met de kennisaanbieder. De fee-regeling is hier niet van toepassing. Voor het promoten van een Kennisdossier Plus wordt € 245 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden.

Kennisdossier Premium

Voor een Kennisdossier Premium gelden dezelfde specificaties als voor Kennisdossier Plus. Het dossier verkrijgt echter als extra optie een toppositie bij de weergave van gevonden zoekresultaten. Voor het promoten van een Kennisdossier Premium wordt € 345 (excl. BTW) in rekening gebracht voor een periode van 12 maanden.

Aanmelden kennisdossier

Opname van uw bedrijfsprofiel

Ons kennisinformatiesysteem bevat op dit moment profielen van meer dan 35.000 in Nederland gevestigde kennis-gerelateerde organisaties. Indien u niet gebruik wenst te maken van bovenstaande opties, bieden wij als extra service de mogelijkheid om zonder enige verplichting uw bedrijfsprofiel in ons kennisinformatiesysteem op te nemen. Om in geval van een specifieke vraagstelling alsnog vrijblijvend benaderd te kunnen worden. Opname van uw bedrijfsgegevens is kosteloos. Bij een mogelijke opdracht is de fee-regeling van toepassing. Voor aanmelding kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier.

Activiteiten van kennisNL promoten?

Wilt u onze activiteiten onder de aandacht brengen van uw eigen website bezoekers?
Plaats dan onze banner op uw website en link deze naar https://www.kennisnl.nl