Over ons

De wereld verandert razendsnel. Bedrijven, instellingen en overheden worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar hoogwaardige producten en diensten. Als gevolg hiervan worden niet alleen producten, diensten en processen, maar ook organisaties en markten kennis-intensiever. Om concurrentievol te zijn, en te blijven, zijn deze genoodzaakt te innoveren en de eigen aanwezige kennis en expertise (‘human capital’) vaker te verversen.

Nederland kent een sterke, innovatieve kennisinfrastructuur waar onderzoekers gestimuleerd worden om intensief samen te werken aan kansrijke toepassingen. Toch is er sprake van enkele imperfecties. Grensverleggend onderzoek vindt in Nederland erg moeilijk zijn weg naar de praktijk. Kennisinstellingen blijken weinig succesvol op het gebied van valoriseren en vermarkten van hun ontwikkelde kennis en expertise. Anderzijds is het vinden van kennis en expertise in het algemeen voor het bedrijfsleven een tijdrovende opgave.

In dit krachtenveld willen wij een brugfunctie vervullen die nodig is om te zorgen dat nieuw ontwikkelde maar ook bestaande kennis en technologie een brede toepassing kunnen vinden. kennisNL is daarmee een platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen en primair bestemd is voor professionals die bezig zijn met ondernemen en innoveren. Onze rol daarbij is die van matchmaking service.

Onze business is: ‘het scouten, promoten en vermarkten van in Nederland ontwikkelde kennis’. Met als missie: ‘het bedrijfsleven helpen innoveren’. Dit met gebruikmaking van actuele kennis en expertise. En als primaire taakstelling: een actieve, stimulerende en adviserende rol vervullen op het snijvlak van kennisontwikkeling en kennistoepassing (i.c. kennisvalorisatie). Online als het kan, persoonlijk als het nodig is.

Onze doelgroep omvat bedrijven, instellingen en overheden die op zoek zijn naar kennis en expertise voor het oplossen van vraagstukken uit de werkpraktijk.

Tot ons kennisnetwerk rekenen wij onderzoeks- en researchinstituten, universiteiten, hogescholen, mbo’s, adviesbureaus, kennis-intensieve ondernemingen en cursusbedrijven, gevestigd in Nederland.

Onze medewerkers zijn adequaat opgeleid en kunnen goed inspelen op de wensen van onze clienten. Bij elke opdracht staat het behalen van toegevoegde waarde voor onze clienten centraal. Bij ons draait alles om deskundigheid, oprechte interesse en integriteit.

kennisNL is een activiteit van KennisZaken