Over ons

De wereld verandert razendsnel. Bedrijven, instellingen en overheden worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar hoogwaardige producten en diensten. Als gevolg hiervan worden niet alleen producten, diensten en processen, maar ook organisaties en markten kennis-intensiever. Om concurrentievol te zijn, en te blijven, zijn deze genoodzaakt te innoveren en de eigen aanwezige kennis en expertise (‘human capital’) vaker te verversen.

Nederland kent een sterke, innovatieve kennisinfrastructuur waar onderzoekers gestimuleerd worden om intensief samen te werken aan kansrijke toepassingen. Toch is er sprake van enkele imperfecties. Grensverleggend onderzoek vindt in Nederland erg moeilijk zijn weg naar de praktijk. Kennisinstellingen blijken weinig succesvol op het gebied van valoriseren en vermarkten van hun ontwikkelde kennis en expertise. Anderzijds is het vinden van kennis en expertise in het algemeen voor het bedrijfsleven een tijdrovende opgave.

In dit krachtenveld willen wij een brugfunctie vervullen die nodig is om te zorgen dat zowel bestaande als nieuw ontwikkelde kennis en technologie een brede toepassing kunnen vinden. kennisNL is daarmee een platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Onze missie verwoorden wij kort en bondig: ‘Nederland helpen innoveren’.  Met als primaire taakstelling: een actieve, stimulerende en adviserende rol vervullen op het snijvlak van kennisontwikkeling en kennistoepassing.

Onze business is de volgende: het scouten, promoten en vermarkten van in Nederland ontwikkelde kennis. De toegevoegde waarde van kennisNL als ‘matchmaking service’ is tweeledig. Wij helpen ondernemers die kennis, technologie en/of expertise zoeken voor het oplossen van vraagstukken uit de werkpraktijk en adviseren en begeleiden hen daarbij. Anderzijds promoten wij de kennis en expertise van kennisorganisaties en kunnen daarmee een bijdrage leveren bij het acquireren van opdrachtgevers.

Onze medewerkers zijn adequaat opgeleid en kunnen goed inspelen op de wensen van onze clienten. Bij elke opdracht staat het behalen van toegevoegde waarde voor onze clienten centraal. Onze kernwaarden zijn onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

kennisNL is een activiteit van KennisZaken