Over ons

De wereld verandert razendsnel. Bedrijven, instellingen en overheden worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar hoogwaardige producten en diensten. Als gevolg hiervan worden niet alleen producten, diensten en processen, maar ook organisaties en markten kennis-intensiever. Om concurrentievol te zijn, en te blijven, zijn deze genoodzaakt te innoveren en de eigen aanwezige kennis en expertise (‘human capital’) vaker te verversen.

Nederland kent een sterke, innovatieve kennisinfrastructuur waar onderzoekers gestimuleerd worden om intensief samen te werken aan kansrijke toepassingen. Toch is er sprake van enkele imperfecties. Grensverleggend onderzoek vindt in Nederland erg moeilijk zijn weg naar de praktijk. Kennisinstellingen blijken weinig succesvol op het gebied van vermarkten van hun ontwikkelde kennis en expertise. Voor het bedrijfsleven is het vinden van kennis en expertise vaak een tijdrovende opgave.

In dit krachtenveld willen wij een brugfunctie vervullen die nodig is om te zorgen dat zowel bestaande als nieuw ontwikkelde kennis en technologie een brede toepassing kunnen vinden. kennisNL is daarmee een platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen. 

Ons doel verwoorden wij kort en bondig: ‘het verdienvermogen van Nederland helpen versterken’. Met als primaire taakstelling: een actieve, stimulerende en adviserende rol vervullen op het snijvlak van kennisontwikkeling en kennistoepassing. Wij zetten derhalve in op waardecreatie en succes deling voor zowel onszelf als voor onze partners en andere belanghebbenden.

Onze business is als volgt samen te vatten: het scouten, promoten en vermarkten van in Nederland ontwikkelde kennis. De toegevoegde waarde van kennisNL als ‘matchmaking service’ is tweeledig. Enerzijds helpen wij ondernemers die kennis, technologie en/of expertise zoeken voor het oplossen van vraagstukken uit de werkpraktijk en adviseren en begeleiden hen daarbij. Anderzijds promoten wij de kennis en expertise van kennisorganisaties en kunnen daarmee een bijdrage leveren bij het acquireren van opdrachtgevers. Kortom, wij willen de beste service verlenen op ons werkgebied, helpen maatschappelijke problemen oplossen en succes delen met alle belanghebbenden.

Gebruikmaking van onze online matchmaking service is vrijblijvend en kosteloos. Voor promoting en consults worden kosten in rekening gebracht. Onze medewerkers zijn adequaat opgeleid en kunnen goed inspelen op de wensen van onze clienten. Bij elke opdracht staat het behalen van toegevoegde waarde voor onze clienten centraal. Onze kernwaarden zijn professionaliteit, integriteit en onafhankelijkheid.

kennisNL is een activiteit van KennisZaken