Kennis vinden die je zoekt

Kies een kennisgebied en filter met enkele klikken de zoekresultaten.

Kies een sector en filter met enkele klikken de zoekresultaten.

Vul een of meerdere trefwoorden in en filter met enkele klikken de zoekresultaten.

Geen passend kennisdossier gevonden? Vraag dan onze gratis zoekservice.

Zoekservice

Kennis in Beweging

Waar praktijkgerichte kennis en technologie samengaan met innovatief ondernemerschap 

 

Nederland in transitie

Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot structurele veranderingen in alle sectoren. Het speelveld wordt daardoor opnieuw bepaald. kennisNL wil een voorname rol spelen en neemt het initiatief om samen met relevante partijen invulling te geven aan de modernisering van Nederland.

Kennis en technologie zichtbaar en toegankelijk

Om concurrentievol te zijn, en te blijven, zijn organisaties genoodzaakt te vernieuwen en hun kennis en competenties tijdig te ‘verversen’. Met de zoekinterface vind je informatie over kennis en competenties die je zoekt. Maak een keuze uit 1000-den easy-to-read dossiers, verdeeld over meer dan 1250 kennis(sub)domeinen.

Verbinden met multidisciplinair kennisnetwerk

Als onafhankelijke matchmaking service promoten wij state-of-the-art kennis en technologie. Wij brengen je direct in contact met vooraanstaande NL kennisorganisaties. Tot ons netwerk rekenen wij universiteiten, hogescholen, mbo’s, researchinstituten, centres of expertise, brancheorganisaties, design-, engineering- en consultancy bureaus en tech bedrijven.

Onze doelgroep

Onze matchmaking diensten zijn gratis en bestemd voor alle bedrijven, instellingen en overheden die willen innoveren of deskundigheid zoeken voor het oplossen van specifieke vraagstukken. Of vraag eerst een consult aan.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en volg ons op Twitter, LinkedIn en YouTube voor korte berichten en promo’s.


Our matchmaking service webportal bundles the skills and services of Dutch knowledge providers like universities, research institutes, consulting firms and training centers. Professionals of private companies, (non-)governmental organisations and other institutions can use our search interface to find new partners for their specific needs on their particular topic from the wide variety of Dutch state-of-the-art knowledge, technology and know-how. Wether you seek a knowledge organisation, an expert or a collaborative partner, we help you to find the expertise you need. Contact us