Privacy statement

kennisNL is van mening dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
kennisNL houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij benadrukken dat geen enkele informatie met betrekking tot organisaties en/of personen zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking gesteld wordt. Voor rapportages naar buiten omtrent onze eigen bedrijfsactiviteiten wordt uitsluitend gebruik gemaakt van geanonimiseerde informatie.