Voorwaarden kennisvragers

Bezoekers (kennisvragers) van onze website kunnen geheel kosteloos kennisdossiers zoeken, aanvullende informatie met betrekking tot kennisdossiers opvragen en geïntroduceerd worden bij de betreffende kennisaanbieder, dit onder de volgende voorwaarden c.q. beperkingen:

– uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen

– kennisNL behoudt zich het recht voor om behandeling van een aanvraag te weigeren zonder opgave van redenen

– kennisNL behoudt zich het recht voor om het vrijgeven van de identiteit van de kennisaanbieder zonder opgave van redenen te weigeren

– voor alle overige diensten worden kosten in rekening gebracht

– onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Aansprakelijkheid

kennisNL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of anderszins als gevolg van haar dienstverlening en/of die van derden. kennisNL verplicht zich tot geheimhouding inzake informatie met betrekking tot aanvragen van kennisvragers

Zie voor meer informatie onder voorwaarden