Aanbestedingen vastgoed

Rijksoverheden, provincies, waterschappen, gemeenten en overige publiekrechtelijke instellingen zijn aanbestedingsplichtig. Zij krijgen te maken met de voortdurend in beweging zijnde, Europese en nationale, aanbestedingsregelgeving. Ook de in de aanbestedingen geïnteresseerde ondernemingen krijgen hiermee te maken. Aan beide zijden bestaat daarom vaak onduidelijkheid over deze veranderende regelgeving en zij hebben vaak veel (praktische) vragen over de aanbestedingen. Voorbeelden van enkele vragen zijn bijvoorbeeld ‘of er een aanbestedingsplicht bestaat’ en of ‘de aanbestedingsprocedure op juiste wijze wordt gevolgd’. Zowel het aanbesteden van een opdracht als het inschrijven op een aanbesteding vraagt om zeer specialistische (juridische) kennis, welke kennis op ieder moment beschikbaar moet zijn voor cliënten. Een snelle aanpak is vaak van groot belang bij aanbestedingskwesties, waarmee ook op hun beurt weer grote financiële belangen zijn gemoeid.
Deze advisering van aanbestedende diensten en (potentiële) inschrijvers behoort tot ons dagelijks werk, evenals het begeleiden en juridisch ondersteunen van de aanbestedingsprocedures en vanzelfsprekend de vertegenwoordiging in rechte bij procedures over de gang van zaken rond een aanbesteding (en de daaruit voortvloeiende opdracht en uitvoering van een opdracht).

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »