Aansprakelijkheid

De samenleving wordt steeds complexer. En de zogenaamde ‘claimcultuur’ neemt toe. Ons kantoor staat uw onderneming bij wanneer u aansprakelijk wordt gesteld of wanneer u geleden schade wenst te verhalen op een ander. Omdat een contract niet wordt nagekomen. Wet-of-regelgeving niet is nageleefd. Daarbij treden wij niet alleen op voor ondernemingen, maar ook voor en tegen hun bestuurders en commissarissen. Bij geschillen tussen de diverse ‘stakeholders’ van een onderneming. Voor accountants en andere adviseurs die aansprakelijk zijn gesteld. Of juist tegen beroepsbeoefenaren die een steek hebben laten vallen. Ook worden wij regelmatig door aansprakelijkheidsverzekeraars voor hun verzekerden ingeschakeld. Procederen is daarbij meer en meer een specialisme geworden. Of het nu gaat om corporate litigation of commercial litigation. Onze specialisten beheersen het spel als geen ander. Slaan toe waar het moet. Maar schikken waar het kan indien dat in uw belang is. Ons kantoor biedt daarbij ook mediation aan als alternatieve mogelijkheid om uw geschil te beslechten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »