Actiebereidheid milieuorganisaties hangt af van consumentenvoorkeuren en markttransparantie

Zonder ‘groene consumentenvoorkeuren’ en onvolledig geïnformeerde consumenten en bedrijven is er weinig reden voor milieuorganisaties om zich met markten te bemoeien. Acties van milieuorganisaties zouden dan zelfs overbodig zijn, aldus promovendus. Als consumenten geen groene voorkeuren hebben, kan een milieuorganisatie geen invloed uitoefenen op de vraagzijde van markten en dus ook niet op het gedrag van winstmaximerende bedrijven. En als alle betrokkenen volledig op de hoogte zijn van elkaars gedrag en de bijbehorende milieueffecten, zullen zij zelfs zonder bemoeienis van een milieuorganisatie zo snel mogelijk hun gedrag ‘vergroenen’ als dat met het oog op het eigen belang het beste is.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »