Advies en oplossingen voor ondernemingsraden

Van u als ondernemingsraad wordt veel verwacht: een OR moet visie ontwikkelen, positie bepalen, advies uitbrengen, instemming verlenen, optreden als stevige en kritische gesprekspartner voor directie. En tegelijkertijd: hoe behartigt u de belangen van werknemers zo effectief mogelijk? En hoe zorgt u er als OR voor dat ook het algemeen organisatiebelang wordt gediend?
De maatschappelijke en bedrijfseconomische context van organisaties verandert voortdurend. Directies anticiperen hierop en sturen organisaties via strategische plannen in de gewenste richting. Voor de realisatie van deze plannen zijn veelal structurele hervormingen binnen organisaties noodzakelijk. Ingrepen die doorgaans veel impact hebben op de besturings- en organisatiestructuur en arbeidsrelatie tussen de organisatie en werknemers. Als OR wordt u vroeg of laat bij de plannen betrokken. En treedt u op als gesprekspartner voor directie. Soms op zeer specialistische terreinen. Adviesbureau begeleidt ondernemingsraden bij visieontwikkeling en complexe advies- en instemmingaanvragen. Biedt contra-expertises en geeft (juridisch) advies ten aanzien van de uitoefening van de wet op ondernemingsraden (WOR).

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »