Advies, veranderkunde en coaching

Jong en ambitieus bureau levert graag hoogwaardige kwaliteit. Verbindt de passie voor het werken aan een maatschappelijke opgave
met de passie voor het ontwikkelen van mensen. Leggen verbindingen tussen mensen, binnen teams, binnen en tussen organisaties, in de samenleving. Verbindingen tussen hetgeen mensen persoonlijk drijft, hetgeen op organisatieniveau speelt en hetgeen maatschappelijk van waarde is. Expertise is gericht op: Ontwikkelen van vitale coalities, ketens, netwerken, regie en verbindend leiderschap; Organisatieontwikkeling en fusies met de menselijke maat. Mensen in beweging brengen, hun kracht vrijmaken, verbonden met organisaties en opgaven; Ontwikkelen van identiteit van mensen en organisaties. Management- en teamontwikkeling.
Innoveren in het werken aan maatschappelijke opgaven. Proces- of
programma-management bij complexe beleidsopgaven.
Wij werken met kennis en methodieken op terreinen als
veranderkunde, HRM, coaching, ketenregie, project- &
programmamanagement, systemisch kijken, organisatieopstellingen en communicatiekunde. Werkvormen zetten wij op maat in, passend bij de
opgave van de klant.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »