Algen maken verf groener

Algen produceren biomassa en staan volop in de belangstelling als hernieuwbare grondstof voor biobrandstoffen en voedingscomponenten. Maar ook in de chemische industrie liggen mogelijkheden, zoals toepassing in verf. Algen worden uitgesplitst in basischemicaliën. Een deel hiervan is geschikt als bestanddeel voor verf. De rest wordt gebruikt voor het opwekken van energie. Reductie CO2 uitstoot omdat de algen deze via fotosynthese omzetten in biomassa en zuurstof.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »