Ammoniakemissies van verwerkte mest

Mestverwerking geeft een mogelijkheid om het mestoverschot aan te pakken. Door mestverwerking verandert de samenstelling van ruwe mest. Dit kan de ammoniakemissie na het uitrijden sterk beïnvloeden. Onderzoeksinstituut heeft per mestver- en bewerkingstechniek de ammoniakemissies na uitrijden van de bewerkte mest geïnventariseerd. Een van de conclusies van deze deskstudie is dat er op dit gebied nog weinig onderzoek is gedaan. Over de processen mestscheiding en vergisting is wel meer onderzoek beschikbaar. Om de milieu voor- en -nadelen van de technieken te bepalen is het van belang naast de ammoniakemissie ook de emissies van broeikasgassen en geur te meten tijdens de verwerking en bij uitrijden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »