Analyse bodemkwaliteit uitbreiden met biologische methoden

Op basis van enkel chemische analyses is de biologische kwaliteit van bodems niet te voorspellen. De hoeveelheid beschikbare chemicaliën en daarmee samenhangend de eventuele effecten zijn afhankelijk van de samenstelling van het stoffenmengsel, mogelijk aanwezige organismen en milieucondities. Promovendus maakte gebruik van gestandaardiseerde biologische methoden, ofwel methoden die zich in een vergevorderd stadium van ontwikkeling bevinden. Deze zijn toegepast op verontreinigde bodems voor en/of na sanering. De mate van verontreiniging is bepaald met behulp van chemische analyses. Uit het onderzoek blijkt dat het aanbeveling verdient om de beoordeling gebaseerd op chemische methoden uit te breiden met biologische methoden. Hierdoor worden de effecten van alle verontreinigingen in een bodem bepaald. Daaruit kunnen aanbevelingen volgen voor het gebruik van verontreinigde of gesaneerde bodems, hergebruik van behandelde bodems of voor het storten van verontreinigde bodemmaterialen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »