Asset management

Veel bedrijven zijn gevestigd op verouderde locaties, in of nabij stedelijke centra. Het betreft vaak sterk verontreinigde terreinen die niet meer voldoen omdat de faciliteiten niet zijn afgestemd op de huidige eisen of omdat gewenste schaalvergroting niet kan worden gerealiseerd. Voor dit soort situaties is een benadering ontwikkeld waarbij de saneringskosten in beeld worden gebracht in relatie tot mogelijke opbrengsten uit nieuwe functies door herontwikkeling van de betreffende locatie. Op basis hiervan kan een asset management beleid worden ontwikkeld voor bedrijfslocaties waarmee waarde wordt toegevoegd voor het betrokken bedrijf.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »