Bedrijfsopvolging agrarisch familiebedrijf

Schaalvergroting en veranderingen in de samenleving maken het opvolgingsproces in agrarische bedrijven complexer. De lat komt steeds hoger te liggen. Zaken moeten financieel en juridisch goed worden geregeld. Ook moet het goede gesprek tot stand komen tussen de huidige eigenaren, die het bedrijf overdragen, hun opvolgers en broers en zussen die niet in het bedrijf (blijven) werken. Op dit laatste vlak is nog veel winst te behalen.
Agrarische ondernemers en hun naaste familieleden wonen en werken veelal op dezelfde locatie. Beslissingen over de toekomst van het bedrijf worden vaak genomen aan de keukentafel. Door de toenemende complexiteit van bedrijfsvoering en door maatschappelijke ontwikkelingen neemt de behoefte aan advies en ondersteuning bij bedrijfsopvolgingsvraagstukken bij agrarische mkb-familiebedrijven toe.
Hogeschool heeft instrumenten ontwikkeld om in te zetten bij agrarische bedrijfsopvolging.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »