Bedrijven moeten meer rekening houden met wensen consument

Bedrijven richten zich al veel te lang alleen maar op de korte termijn, met oplossingen die snel geld binnen moeten brengen om daarmee de aandeelhouders of financiers tevreden te houden. De consument wil uiteindelijk oplossingen die de kwaliteit van leven vergroten: die zijn eigen behoeftes bevredigen, maar die ook rekening houden met mens en milieu. Om daaraan tegemoet te komen, moeten bedrijven en organisaties de moed hebben om samen op zoek te gaan naar betere oplossingen, die hun core business overstijgen. Dit vraagt om een omslag in het denken van bedrijven

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »