Begeleiding aanbesteding

Overheidsinstellingen zijn wettelijk verplicht om aankopen boven bepaalde bedragen Europees aan te besteden. De Aanbestedingswet is gericht op een transparante en effectieve inkoop door de overheid, met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Ondernemers krijgen een goede en eerlijke kans om de opdracht binnen te halen. Aanbestedingen zijn gebonden aan specifieke wet- en regelgeving. Veelal hebben overheidsinstellingen de kennis hierover zelf niet of onvoldoende. Soms is additionele capaciteit nodig voor de uitvoering van het intensieve aanbestedingstraject.
Onze adviseurs met jarenlange kennis van en ervaring met Europees aanbesteden begeleiden overheidsinstellingen gedurende de gehele aanbestedingsprocedure. Zij bieden onder meer ondersteuning bij het opstellen van selectiedocumenten en het vaststellen van selectie- en gunningcriteria. We brengen ook evaluatiemethodieken in en begeleiden de evaluatie. Helpen bij verslaglegging van een gemotiveerd besluit tot gunning.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »