Beheerplannen natuur

In hoeverre kunnen bijzondere vogel- en diersoorten en habitattypen behouden blijven binnen Europa? Om de gevarieerde en rijke natuur te behouden is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in het leven geroepen. Om hieraan inhoud te geven worden beheerplannen opgesteld. De plannen richten zich op wat haalbaar is en sluiten goed aan op wat terreinbeheerders nu al doen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »