Beoordelen duurzaamheid van projecten

Adviesbureau staat graag organisaties terzijde die aan de slag willen met de Cradle-to-cradle filosofie. Een van de instrumenten die daarvoor ontwikkeld is, is de zogenaamde Duurzaamheidsmatrix. Met deze matrix kan de duurzaamheid van projecten worden beoordeeld. Het model is schaalbaar van micro tot mesoniveau, van werkplek tot vestigingsplaats. Het model zet energie, water, materialen, mobiliteit en top soil af tegen de ecologische en economische problemen die op deze duurzaamheidsaspecten kunnen optreden. Na deze problemen te hebben onderverdeeld in gezondheidseffecten, biodiversiteit, klimaatverandering en schaarsheid van grondstoffen, kan samen met de opdrachtgever gezocht worden naar oplossingen volgens het cradle-to-cradle principe.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »