Bestrijding van schimmelziekte bij champignons

Promovendus beschrijft in zijn proefschrift een nieuwe manier om aantasting van champignons door de schimmel Lecanicillium fungicola te bestrijden. Hij maakt hierbij gebruik van een door de champignon zelf geproduceerde stof. Nederland is één van de grootste paddenstoel-exporterende landen ter wereld. Het overgrote merendeel van de in Nederland geproduceerde paddenstoelen zijn champignons. De productie van champignons wordt echter gehinderd door een groot aantal ziekten en plagen. In de Nederlandse champignonteelt worden de meeste problemen veroorzaakt door de schimmel Lecanicillium fungicola. L. fungicola is de veroorzaker van de zogenaamde droge mollenziekte en heeft onherkenbare vervormde en onverkoopbare champignons tot gevolg.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »