Besturen en fusie

In de achterliggende jaren heeft het onderwijs in veel gevallen gewerkt aan schaalvergroting. Besturen hebben hun krachten gebundeld en hun autonomie vastgelegd. Er was sprake van federatievorming en van fusies. U hebt invulling gegeven aan scheiding van bestuur en intern toezicht. In dit krachtenveld doet u uw werk als bestuurder.
Het is verstandig om in complexe situaties deskundig advies in te winnen. De adviseurs van hogeschool adviesgroep kunnen dit vanuit opgebouwde expertise en uitgebreide ervaring bieden. Omdat wij geen onderdeel zijn van het proces kunnen we onafhankelijk te werk gaan en de juiste vragen aan u stellen. Wij brengen advies uit in fusie- en federatietrajecten. We zijn gespecialiseerd als het gaat om Good Governance, oftewel de scheiding van bestuur en toezicht.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »