Bestuurlijk-juridisch organiseren

Veel organisatiekundige vraagstukken in de publieke en semipublieke sector hebben een juridische component. Vaak vloeit het veranderen of inrichten van een rechtsvorm voort uit een schaalvergroting of -verkleining, een fusie of een verzelfstandiging. Naarmate er meer op het spel staat, worden de juridische aspecten belangrijker. Adviesbureau adviseert bij het veranderen en inrichten van rechtsvormen, waarbij bestuurlijke aspecten zoals regie en sturing een voorname rol spelen. Onze kracht is dat we in oplossingen denken: uitgaan van wat juridisch wél kan in plaats van wat niet mogelijk is. We maken de vaak complexe wetgeving praktisch hanteerbaar voor onze opdrachtgevers.
Onze aanpak wordt gekenmerkt door integraliteit waarbij we voortdurend schakelen tussen inhoudelijke kennis en procesvaardigheden. Het recht heeft in onze ogen niet alleen een structurerende of begrenzende functie in opdrachten, maar ook een voorwaardenscheppende en faciliterende rol.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »