Bewaking kwaliteit omgevingslucht

Blootstelling aan toxische stoffen via de ingeademde lucht, dat is een van de beroepsrisico’s binnen overheidssector en bedrijfsleven van diverse functies in de maatschappij. Bewaking van de kwaliteit van de omgevingslucht is dan ook essentieel. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar om de samenstelling van de omgevingslucht te bepalen. maar belangrijk is dat de mate van giftigheid van deze lucht(mengsels) vastgesteld kan worden. een goede oplossing blijkt het ‘screenen’ van de omgevingslucht met behulp van biologische sensoren. Zo’n sensor geeft een waarschuwing als de lucht toxisch is, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden. Vervolgens kan worden vastgesteld om welke toxische stoffen het gaat.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »