Bewegen, sport en school

De Nederlandse overheid vindt dat er voor kinderen voldoende sport- en beweegaanbod in de buurt moet zijn. Daarom stimuleert zij samenwerking tusen binnenschools bewegingsonderwijs en buitenschools sport en bewegen. De gedachte hierachter is dat sport en bewegen niet alleen gezond is, maar ook kan bijdragen aan de zelfsturing van jongeren en de betrokkenheid bij de school en de wijk, waardoor de kans op probleemgedrag vermindert. Maar wat is de relatie tussen sportvereniging en bewegingsonderwijs op school? Kunnen ze elkaar versterken? En wat zijn de maatschappelijke effecten van een bepaald sportbeleid? Onderzoek naar het beweeggedrag van jongeren, kinderen en volwassenen binnen het onderwijs, de vrijetijdsbesteding en de sportvereniging. Sportaanbod. Leefbaarheid in de wijk. Kritische succesfactoren nieuwe sportmogelijkheden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »