Bewust boeren met broeikaswijzer

Met de broeikasgaswijzer kunnen melkveehouders op internet nagaan hoeveel broeikasgassen ze produceren. Ook kunnen ze met het instrument bepalen welke maatregelen helpen om de uitstoot te beperken.
Hoeveel uitstootreductie melkveehouders kunnen halen, hangt af van hun bedrijf. Ter illustratie een berekening voor een denkbeeldige melkveehouder met tachtig koeien en 65 stuks jongvee op veertig hectare zandgrond. Als de veehouder de hoeveelheid jongvee terugbrengt tot 51, daalt de emissie van broeikasgassen met 2,5 procent. Als hij bovendien op vijf hectare van het grasland maïs teelt die hij aan de koeien voert, daalt de emissie met vier procent. En als de boer de koeien buiten zet in plaats van op stal, produceert hij nog eens drie procent minder broeikasgas. Tot slot kan een lager kunstmestgebruik een procent reductie opleveren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »