Binnenvaart is ‘lean & green’

De Van Gansewinkel Groep streeft naar duurzaamheid en zet daarbij de binnenvaart in. De afvaldienstverlener annex grondstoffen- en energieleverancier is één van de ‘koplopers’ in het stimuleringsprogramma Lean & Green, een programma dat streeft naar duurzaamheid door efficiency.
Een groep grote bedrijven heeft besloten dat het streven naar 20 procent minder uitstoot van CO2 mede kan worden ingevuld door meer in te zetten op vervoer over water. Behalve meer inzetten op de binnenvaart, stelt Van Gansewinkel dat het bedrijf wil investeren op de invoering van schonere motoren in binnenschepen. Dat is een kolfje naar de hand van binnenvaartondernemers. Lui achterover hangen doen binnenvaartondernemers namelijk nooit. Ook niet als de hele wereld ervan overtuigd is dat de binnenvaart toch al de schoonste vervoerder is. Het kan altijd schoner. Dankzij het gebruik van zwavelarme brandstof, diesel-elektrische aandrijving, roetfilters en katalysatoren daalt de uitstoot tot ver onder de Euro V norm voor het wegvervoer.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »