Biobased economy

Onderzoek wijst uit dat bij het bedrijfsleven grote behoefte bestaat aan expertise op het gebied van biobased economy. Biobased economy is de duurzame productie op basis van groene grondstoffen (biomassa), zoals brandstof maar ook hoogwaardige producten en bulkchemicaliën. Het Nederlandse bedrijfsleven kan daarin een grote rol spelen vanwege de landbouwsector, de positie van Nederland als aanvoerland en een sterke chemiesector. Op deze wijze kan het bijdragen aan de omschakeling van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een biobased economy.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »