Biobased injection moulded products

Veel bedrijven zien nog te veel obstakels om zelf te onderzoeken of de overstap naar biopolymeren voor hen mogelijk is. Een onderzoek naar naar de eigenschappen, mogelijkheden m.b.t. het verwerken van biopolymeren moet bedrijven meer inzicht geven en de ontwikkeling in de toepasbaarheid van biomaterialen stimuleren.
Het onderzoek brengt de verwerkingseigenschappen van biokunststoffen in kaart. Ook de kostprijs van biopolymeren en de inversteringskosten voor nieuwe matrijzen en matrijsaanpassingen worden inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek moet ertoe leiden dat bedrijven weloverwogen beslissingen kunnen nemen ten aanzien van het toepassen van biomaterialen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »