Blue energy centrale

Bij het mengen van rivierwater en zeewater komt evenveel energie vrij als bij een stuwdam van meer dan 200 m hoog. De moeilijkheid is alleen dat deze energie niet met turbines omgezet kan worden naar stroom. De technologie die benodigd is voor de omzetting van de mengenergie naar stroom is complexer. Deze technologie wordt momenteel verder ontwikkeld zodat in de toekomst energiecentrales gebouwd kunnen worden die ‘blauwe’ stroom leveren.
De technologie is gebaseerd op membranen, die zoutdoorlatend zijn. Wisselwerking tussen positief geladen natrium-ionen en negatief geladen choride-ionen. Accu-principe.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »