Bodemvervuiling beter berekend

Om de risico’s van bodemvervuiling te berekenen, wordt gekeken naar de invloed van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) op ongewervelde land- en waterbodemdieren. Dit gebeurt door middel van tests waarbij de organismen gedurende een korte tijd blootgesteld werden aan PAKs. Dat levert in zeventig procent van de gevallen goed voorspelbare remmingen in de ontwikkeling van die bodemdieren op. Onderzoeker toont nu aan dat de effecten bij lange blootstelling heel anders kunnen zijn. Door langduriger te meten wordt de risicoschatting veel betrouwbaarder.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »