Boezemkades weer veiliger maken

Boezemkades voldoen vaak niet meer aan de gestelde veiligheidseisen. Het gaat vaak om karakteristieke, gezichtsbepalende smalle boezemkades en lintbebouwing. Humeuze grondlagen inn de waterkering vormen echter een gevaar. Tijdens extreem natte of droge omstandigheden kunnen de kades overstromen, instabiel worden of zelfs bezwijken. En dat terwijl zij sterk genoeg moeten zijn om een waterstand die eens in de honderd jaar voorkomt te kunnen keren. Kansrijke voorkeursvarianten ontwikkeld. Effectbeschrijvingen. Kadeverbeteringsplan.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »