Bouwen in de hinderzone

De expertise richt zich op de ontwikkeling van maatregelen om restruimtes binnen de stad te benutten. Ecologisch waardevolle gebieden buiten de stad kunnen zodoende van woningbouw en bedrijfsvestigingen bespaard blijven. De beperkingen van deze locaties kunnen evenwel leiden tot nieuwe woon- en wrkvormen. De beperkingen die op deze locaties gelden ten aanzien van luchtverontreiniging en geluidhinder worden juist als uitdaging gezien voor de ontwikkeling van nieuwe bouwvormen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »