Brede scholen

Een brede school bestaat uit een of meer basisscholen met daar omheen allerlei wijkvoorzieningen op cultureel, sociaal en maatschappelijk terrein, liefst onder een dak. Een bindend element voor de omgeving. Kinderdagverblijven; voor- en naschoolse opvang; bibliotheek; volwassen-educatie; jeugd- en welzijnswerk; culturele instellingen; sportverenigingen; consultatiebureau.
Visie-ontwikkeling. Haalbaarheidsonderzoek. Plandefinitie. Vormgeving samenwerking. Ruimtelijke inpassing. Projectmanagement. Architectenselectie. Engineering. Bouwfysica. Installatiemanagement.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »