Building economics

Bouweconomie houdt zich bezig met de economische aspecten van planning, ontwikkeling, financiering, ontwerp, realisatie, gebruik en exploitatie van gebouwen, gebieden en vastgoedvoorraden.

De voorraadvraagstukken worden onderscheiden naar functieniveau (kantoren, winkels et cetera), naar portefeuilleniveau (beleggingen, eigendom, gebruik en beheer) en naar gebiedsniveau (stedelijke voorraad). Marktaspecten. Voorwaarden voor publiek-private-samenwerking. Financial engineering.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »