Business process management

Business process management (BPM) is een thema met vele gezichten. Zowel IT-specialisten, kwaliteitsgoeroes, organisatiekundigen en zelfs organisatiefilosofen zijn allemaal actief in ‘Business process management ‘. Wanneer je goed luistert stellen zij BPM gelijk aan innovatie, automatisering, ERP-implementatie en de Operational Excellence.
Rode draad in de opvattingen over BPM is dat het in ieder geval gaat over het horizontaal organiseren, van korrel tot borrel, van zand tot klant, van boom tot boekenkast, en alles wat daartussen gebeurt. In de procesgerichte organisatie praten we over toegevoegde waarde, activiteiten en interfaces, vanuit de optiek van het cyclische denken.
Dit alles in contrast met de verticaal georiënteerde organisatie, waar begrippen als functiespecialisatie, positie en mandatering dominante inrichtingsprincipes zijn, gedacht vanuit statisch en hiërarchisch denken. Daarmee mag BPM gerust een managementopvatting en zelfs managementbeweging worden genoemd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »