Cassatie

Maatschappelijke ontwikkelingen en achtergronden zijn van groot belang in cassatiezaken. Afhankelijk van de tijdgeest kan het recht immers veranderen. Gelijk halen op het hoogste niveau. Zo vatten wij onze cassatiepraktijk samen. Echter de tijd dat nog volop gepleit werd voor de Hoge Raad ligt achter ons. Het is veelal een schriftelijke procedure. Eerst geven wij advies over de mogelijkheden voor cassatieberoep tegen een ongunstige rechterlijke uitspraak. Bij positieve advisering zal de cassatie-advocaat de procedure bij de Hoge Raad behandelen. Wij doen dat in samenspraak met de advocaat die de zaak in feitelijke instanties heeft behandeld. Ook adviseren wij als de zaak nog in feitelijke instanties loopt, maar cassatie in de lijn der verwachting ligt.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »