Corrosie is voorspelbaar

Het is niet eenvoudig in de engineeringsfase aan de hand van materiaaleigenschappen het corrosiegedrag tijdens gebruik te voorspellen. Dit wordt bepaald door de constructie, procesomstandigheden en vaak ook de omstandigheden buiten normaal gebruik zoals onderhoud en schoonmaken. Corrosiebestendigheid is dan ook geen materiaaleigenschap. Toch kan corrosie door inzicht en/of testen worden voorspeld. Hoe goed is een materiaal bestand tegen corrosie? Om dat te voorspellen heeft researchinstituut versnelde corrosietests ontwikkeld. Binnen een week is duidelijk hoe het corrosieproces precies verloopt en hoe degradatie van het betreffende materiaal te voorkomen is.
Ons vakgebied omvat alle typen van corrosie. Corrosie ontstaat en wordt beïnvloed door de proces en omgevingsfactoren, de constructie, de toegepaste materiaalcombinaties en verbindingen, het milieu en de temperatuur. Uiteindelijk bepaalt de combinatie van fysische, mechanische en chemische processen in samenhang met ontwerp, gebruik, materiaalkeuze en productie van het product of de installatie in
hoeverre carrosie optreedt. Corrosie is daarmee een systeemeigenschap en geen materiaaleigenschap.
Versnelde corrosietests (elektrochemisch). Levensduurvoorspellingen. Chroomvrije oppervlaktebehandelingen. Advies bij de materiaalkeuze. Coating kwaliteit testen en advies.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »