Creating

Hoe realiseer je meer netwerkverbanden in de creatieve industrie, het werkveld van kunstenaars, vormgevers en ICT’ers die interdisciplinair met andere beroepenvelden samenwerken? Voor kenniscentrum van hogeschool is dit een belangrijk vraagstuk. De creatieve industrie is de voorloper op het gebied van innovatie in de economie en de samenleving.
De inspanningen op het terrein van onderzoek en ontwikkeling richten zich op vier hoofdaandachtspunten: Nieuwe media/informatietechnologie;
Diversiteit als culturele kracht; Nieuwe vormen van zakelijke zelforganisatie van creatieven; Innovatie crossovers met andere kennis- en beroepenvelden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »