De relatie tussen kringlooplandbouw, bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten

Kringlooplandbouw kenmerkt zich door een ander landgebruik, andere inzet van mest en kunstmest en ander diermanagement. Doel van het project is analyse van de relatie tussen kringlooplandbouw, bodemkwaliteit en de levering van ecosysteemdiensten op bedrijfsniveau, de vertaling naar gebiedsniveau en het zoeken van indicatoren voor zelfsturing door boeren. Life Cycle Assessment wordt gebruikt voor de integrale beoordeling van kringloopbedrijven. Aan de hand van de integrale analyse en van gesprekken met de boeren en de milieucoöperatie worden indicatoren voor zelfsturing ontworpen. De resultaten zijn een rapport over kringlooplandbouw, bodemkwaliteit, ecosysteemdiensten op bedrijfs- en gebiedsniveau en met een voorstel voor indicatoren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »