De waarde van eHealth

Voor de structurele financiering van e-health is het belangrijk om de toegevoegde waarde hiervan inzichtelijk te maken. Dat gebeurt op dit moment op verschillende manieren. Soms kijkt men alleen naar de financiële opbrengsten voor de zorginstelling of leverancier, soms wordt ook de maatschappelijke waarde meegenomen. Met de ontwikkeling van een e-health model is een instrument verkregen dat alle kosten en inspanningen afzet tegen alle baten en opbrengsten, voor verschillende stakeholders.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »