De waarde van ondernemingen: business valuation

Wat is een onderneming waard? Die vraag speelt in het zakelijke verkeer een grote rol. De voornaamste reden om de waarde van een onderneming te bepalen houdt verband met de eigendomsoverdracht van een onderneming. Maar waardebepaling is ook van belang bij het vaststellen van economische schade, bij fiscale kwesties en gerechtelijke procedures, bij het invoeren van aandelen- en optieregelingen en bij het opstellen van de jaarrekening, met name als gevolg van de impairment-richtlijn. Begeleiding fusie en overname. Opstellen uitkoopregeling. Financieringsaanvraag. Structureren joint-venture. Geschillen. IFRS. Arbitrage.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »