Decentralisaties in sociaal domein

Gemeenten zijn sinds kort verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening aan een grotere groep inwoners. Zij krijgen daarbij meer beleidsvrijheid maar worden ook geconfronteerd met extra bezuinigingen.
Daarnaast speelt de invoering van passend onderwijs een rol waarbij scholen een zorgplicht krijgen. Als gevolg van deze wijzigingen wordt afstemming tussen gemeenten en uitvoerders steeds belangrijker.
Adviesbureau heeft veel expertise en ervaring op het gebied van de decentralisaties.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »