Designing the daily digital

Meer dan ooit staat de toekomst van de nieuwsvoorziening ter discussie. Het succes van internet als informatieomgeving is de katalysator voor het vernieuwen van beproefde mediaconcepten. De stap van denken naar doen blijkt echter geen eenvoudige. Veel nieuwsorganisaties hebben wel geïnvesteerd in procesinnovatie, het optimaliseren van het huidige productiesysteem, maar nauwelijks in de minstens zo noodzakelijke productvernieuwing. Media zullen een andere manier van kijken naar en reageren op de externe omgeving moeten bewerkstelligen: strategische innovatie, gedragen door een visie op informatieverschaffing in het digitale tijdperk. Tegelijkertijd dient ook het ‘hoe’ veel aandacht te krijgen: andere functieprofielen, slimmer organiseren, vernieuwen als routine. Onderzoek biedt de Nederlandse media een unieke ontwikkelomgeving voor deze transformatie naar digitale condities.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »