Deskundigheid voor grote en kleine organisaties

In het huidige economische klimaat zoeken ondernemingen, aandeelhouders en stakeholders in toenemende mate naar zekerheid. Onze accountants zien het als hun missie om deze te verschaffen, door vanuit integriteit en deskundigheid tot solide en onafhankelijke oordelen te komen. Wij hebben een zeer sterke reputatie op het gebied van audit-dienstverlening. We zetten ons specialisme in voor een grote diversiteit aan cliënten, van (inter)nationale beursgenoteerde ondernemingen, tot overheid en midden- en kleinbedrijf. Overheid en toezichthouders stellen eisen aan de financiële verslaglegging en controle van profit- en non-profit-organisaties. Deze eisen, vastgelegd in wet- en regelgeving, verschillen per type organisatie. Wij zijn zeer goed bekend met de vereisten en stemt zijn audit-dienstverlening af op de regelgeving waaraan een organisatie moet voldoen. Ook streven we ernaar om onze controleaanpak optimaal te laten aansluiten bij de specifieke vereisten en behoeften van onze cliënten. Een controle of verklaring van ons bureau biedt daardoor inzicht waarop uzelf en anderen kunnen vertrouwen, en verder kunnen bouwen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »