Diergezondheid en welzijn

Hogeschool richt zich op het ontwikkelen van methoden voor toegepast onderzoek naar diergezondheid. In het bijzonder in relatie tot agrarische productie. De behoefte aan kennis over de interactie tussen mens en dier in de moderne, verstedelijkte westerse samenleving is groot. Naast de bekende vragen uit de veehouderij komen er veel nieuwe vragen, zowel van overheden als van maatschappelijke organisaties, van bedrijven die daarop in willen springen en van individuele burgers. De recente ervaringen met zoönosen in de veehouderij (influenza, MRSA, Q-koorts) laten zien dat de impact op de samenleving zeer groot is.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »