Digital forensic

Veel organisaties worden het slachtoffer van cyberaanvallen. Veel aanvallen worden niet opgemerkt. Wordt een cyberaanval wel opgemerkt, dan is het vaak onduidelijk hoe de aanval tot stand is gekomen, tot welke informatie de aanvallers toegang hadden en of ze hulp kregen van personen binnen de organisatie. Met digital forensics worden feiten en bewijzen blootgelegd.
Wij helpen organisaties om naast goede beveiligingsmaatregelen en procedures ook te monitoren welke afgewende en geslaagde aanvallen ondernomen zijn. Bij incidenten (zoals cyberaanvallen maar ook interne fraude, bewust lekken van informatie of ander ongewenst gedrag) zoeken onze forensic specialisten naar sporen op computers en servers, smartphones en tablets, op back-ups of in de cloud. Specifieke berichten en documenten maar ook handelingen, zoals het afdrukken of verwijderen van bestanden, kunnen doorslaggevend bewijsmateriaal vormen. Ons bureau waarborgt de authenticiteit van het bewijsmateriaal met het oog op eventuele juridische procedures.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »